Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Ξυνίδης, ορίστηκε από τον Δήμαρχο Χανίων, να τον αναπληρώνει κατά την διάρκεια κωλύματος ή απουσίας του.

Ο κ. Ξυνίδης, είναι Πολιτικός Μηχανικός, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΚ.