Στην άντληση 1,625 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,10% προχώρησε το Δημόσιο κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων. Στην προηγούμενη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων, που είχε διενεργηθεί στις 15 Φεβρουαρίου, το Ελληνικό Δημόσιο είχε αντλήσει 390 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,85%.


Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,45 φορές έναντι υπερκάλυψης κατά 5,08 φορές στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Ο ΟΔΔΗΧ ζητούσε 1,25 δισ. ευρώ , ωστόσο αποδέχτηκε και συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως η έκδοση πραγματοποιήθηκε εν μέσω δυσμενών συνθηκών στην αγορά ομόλογων. Το spread του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώνεται σήμερα κοντά στις 1.140 μονάδες βάσης, η διαφορά αποδόσεως επιτοκίου του πενταετούς ομολόγου κινείται στις 1.728 μονάδες, ενώ το spread του διετούς τίτλου έχει αναρριχηθεί στις 1.854 μονάδες βάσης.