Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 6η του μηνός Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 6/8/2013
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 62989/31-7-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 ενίσχυση Κ.Α. “αμοιβή συμμ. Εργ. Πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης” {Πρωτοπαπαδάκης}
2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (εκτυπώσεις – εκδόσεις - βιβλιοδετήσεις) {Πρωτοπαπαδάκης}
3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για τη δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο “Αντικατάσταση φωτιστικών στον Ενετικό Λιμένα Χανίων” {Πρωτοπαπαδάκης}
4) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για οφειλές προηγούμενων οικονομικών ετών {Πρωτοπαπαδάκης}
5) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για προμήθεια δημοσιογραφικού θεωρείου – πουφ για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων {Πρωτοπαπαδάκης}
6) Μετεγκατάσταση ΔΕΥΑΧ {Δήμαρχος}
7) Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Άγιος Γεώργιος” για τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης ΑμεΑ στη Δ.Ε. Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων {Ξυνίδης}
8) Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Χατζηδάκη}
9) Μεταστέγαση σχολείων {Χατζηδάκη}
10) Διευκρινίσεις για την μοριοδότηση αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών Βρεφών και Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς και τον Βρεφικό του ΔΟΚΟΙΠΠ {Χαριτάκη}
11) Έγκριση προμήθειας λιπασμάτων και φυτοχώματος για τη λίπανση των πάρκων και των δενδροστοιχιών {Λιονάκης}
12) Αναγνώριση της οδού Ηρακλείτου εντός του Ο.Τ. 381 – Τομέας IV του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Χανίων, ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 {Ξυνίδης}
13) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου “Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Αγ. Μαρίνας” {Κεμεσίδης}
14) Έγκριση 2ου/2013 Πρακτικού της Επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}
15) Ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ. 516/2013 απόφασης του Δ.Σ., περί συνδιοργάνωσης του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κρητών {Λειψάκης}