Στην Πράγα και στο Zatec της Τσεχίας παρευρέθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή για τις εργασίες της 4ης Συνάντησης των Εταίρων του έργου GRISI PLUS, από 23 έως 25 Ιουλίου 2013 . Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Εταιρεία Περιφερεια-κής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Usti της Τσεχίας, που είναι ένας από τους 14 εταίρους του Έργου.

Το έργο GRISI PLUS εστιάζει στη χρησιμότητα της Γεωπληροφορικής για την ανάπτυξη της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών και θα ολοκληρωθεί στις 31-12-2014.
Ζητούμενο του έργου είναι η αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών με τη βοήθεια εργαλείων νέας τεχνολογίας ενώ δυο είναι οι βασικοί στόχοι του:

• Η ανάπτυξη της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών για την προσέλκυση νέων κατοίκων
και
• Η προώθηση των τοπικών υλικών και άϋλων προϊόντων

Κατά την τεχνική συνάντηση (steering committee) στην Πράγα παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου από κάθε εταίρο και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα. Ακολούθησε η παρου-σίαση της Καλής Πρακτικής των Τσέχων εταίρων με την επίσκεψη στη γραφική πόλη Zatec της Βόρειας Βοημίας και στη συνέχεια ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις, με τη χρήση τεχνολογίας πολυμέσων, στο Μουσείο Λυκίσκου, στο Hop and Beer Temple, στο Ινστιτούτο Λυκίσκου και στο Μουσείο Χρονομηχανής του Zatec.

Ο κάθε εταίρος του GRISI PLUS θα πρέπει να ετοιμάσει, στο πλαίσιο του Έργου και μέχρι το τέλος του 2014, ένα πλήρες Σχέδιο Εφαρμογής με το οποίο θα μπορέσει να μεταφέρει στην περιοχή του μια από τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν από άλλους εταίρους (ή και συνδυασμό περισσοτέρων από μιας καλών πρακτικών).

Η Περιφέρεια Κρήτης – ΠΕ Ρεθύμνης, στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος θα εντάξει την οικονομοτεχνική μελέτη για την αναβίωση και αναβάθμιση της Σχολής Ασωμάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την κτηνοτροφία και συγχρόνως να προάγει την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Αμαρίου, συνδέοντας τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό.

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης συμμετείχαν η Υπεύθυνη Έργου κα Ευαγγελία Βροντάκη, ο Οικονομικός Υπεύθυνος κος Γιώργος Νικολουδάκης και ο κος Γιάννης Πολυ-χρονάκης, Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, ο οποίος στο πλαίσιο σεμινα-ρίου, στο περιθώριο της συνάντησης, παρουσίασε τη Γιορτή Κρητικής Διατροφής που πραγματοποιείται με επιτυχία από πέρυσι στην πόλη του Ρεθύμνου.

Το έργο GRISI PLUS υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης της Περιφέ-ρειας Κρήτης στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREG IVC , συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .