Σε 195.000 ανέρχονται οι εργαζόμενοι που έχουν διοριστεί στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, κυρίως ως μόνιμοι και λίγοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέσω ΑΣΕΠ.

Βάσει των τελευταίων ανακοινώσεων για τη μοριοδότηση όσων υπάγονται ή θα υπαχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, η πρόσβαση στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ αποτελεί για αυτούς τους εργαζομένους την ασπίδα προστασίας τους, καθώς λαμβάνουν από 20-30 μόρια, σε αντίθεση με όσους νομιμοποιήθηκαν με άλλους τρόπους και οι οποίοι δεν λαμβάνουν καθόλου μόρια.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της απογραφής του Ιουλίου, ο αριθμός των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων στον στενό δημόσιο τομέα είναι 614.000, ενώ αναμένονται ως το τέλος Αυγούστου τα αποτελέσματα της απογραφής που διενεργείται για πρώτη φορά σε ΝΠΙΔ, Δημοτικές Επιχειρήσεις και ΔΕΚΟ.

Σύμφωνα με την «Ελευθεροτυπία», όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, από το 1994 μέχρι σήμερα διορίστηκαν στον δημόσιο τομέα με γραπτούς διαγωνισμούς που διενήργησε το ίδιο 16.000 υπάλληλοι, 1.500 διορίστηκαν ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό, όπως επίσης και άλλοι 60.000 με προκηρύξεις που εξέδωσε το ίδιο το ΑΣΕΠ ελέγχοντας όλες τις διαδικασίες.

Άλλοι 69.500 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων διορίστηκαν με τη διαδικασία των μορίων μέσω προκηρύξεων που εξέδωσαν οι συγκεκριμένοι φορείς, έχοντας όμως το ΑΣΕΠ τον τελικό έλεγχο των αποτελεσμάτων.

Μέσω ΑΣΕΠ, τέλος, διορίστηκαν την τελευταία 20ετία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω διαγωνισμών 48.000 εκπαιδευτικοί, τους οποίους προσλάμβανε το υπουργείο Παιδείας σε ποσοστό 60% από τους πίνακες επιτυχόντων και διοριστέων.

newpost.gr