Θέση για τα νέα φωτιστικά σώματα της παλιάς πόλης των Χανίων, τα οποία προκάλεσαν αρκετά σχόλια για την αισθητική τους, παίρνει και ο σύλλογος αρχιτεκτόνων Χανίων.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

"Είναι γεγονός, ότι για μια ακόμα φορά βρισκόμαστε προ εκπλήξεως, εξαιτίας κυρίως της έλλειψης συντονισμού, ενημέρωσης και μακροχρόνιου σχεδιασμού για το σύνολο των ενεργειών του Δήμου που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας και όχι μόνο.

Ως Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χανίων έχουμε προτείνει κατ’ επανάληψη την σύνταξη ενιαίας πρότασης, η οποία μετά από διαβούλευση με τους συναρμόδιους φορείς, θα οδηγήσει σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό (Masterplan) ο οποίος θα θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για βασικά θέματα που αφορούν τις παρεμβάσεις του Δήμου Χανίων και θα έχει μακροχρόνιο ορίζοντα υλοποίησης.

Την παρακολούθηση και τον συντονισμό του σχεδιασμού αυτού πρέπει να αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, η οποία διαθέτει το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό και δεν μεταβάλλεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Όσο αυτό δεν πραγματοποιείται, θα παρουσιάζονται συνεχώς ζητήματα παρεμβάσεων στον ιστό της πόλης, που θα διχάζουν την τοπική κοινωνία και θα δημιουργούν περαιτέρω συγκρούσεις.

Εν προκειμένω: η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων της Παλιάς Πόλης Χανίων, προϋποθέτει αναμφισβήτητα εξειδικευμένη μελέτη η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από σημαντικές παραμέτρους, όπως: η ασφάλεια, η λειτουργικότητα, η εξοικονόμηση (χρημάτων και ενέργειας), οι πιθανότητες φωτορύπανσης, η τήρηση προδιαγραφών με βάση πρόσφατες οδηγίες της Ε.Ε. (οι οποίες αφορούν πολλές από τις προαναφερθείσες παραμέτρους) και επειδή αναφερόμαστε για την τοποθέτησή τους στη Παλιά Πόλη Χανίων, η εναρμόνιση με το ιστορικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό ύφος της.

Στην παρούσα φάση, αρκετά μεγάλο τμήμα της Παλιάς Πόλης χαρακτηρίζεται από την κατάληψη ασύμβατων προς το ύφος της στοιχείων (αυθαίρετες πρόσθετες κατασκευές, κλιματιστικά, σκιάδια-τέντες, καμινάδες κλπ) που σε συνδυασμό με τις συγκρούσεις των χρήσεων γης και το κυκλοφοριακό ζήτημα, έχουν εδώ και χρόνια αλλοιώσει την αρχιτεκτονική και πολιτισμική της ταυτότητα.

Συνεπώς, η επιλογή φωτιστικών σωμάτων αφαιρετικού σχεδιασμού (minimal design – όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου Χανίων) θεωρούμε ότι είναι μια ασύνδετη αρχιτεκτονική προσέγγιση σε σχέση με την υφιστάμενη εικόνα της Παλιάς Πόλης.

Επιπρόσθετα, η επιλογή φωτιστικών σωμάτων σχεδιαστικών αρχών που να ενσωματώνουν αρχιτεκτονικά και πολιτισμικά στοιχεία της Παλιάς Πόλης, είναι επίσης ένα δυσεπίλυτο ζητούμενο, καθώς αν δεν υπάρχουν έτοιμα στο εμπόριο, απαιτείται ο εν γένει σχεδιασμός τους.

Κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί ειδική μελέτη, η οποία να αφορά στον συνολικό φωτισμό της Παλιάς Πόλης.

Η μελέτη αυτή, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, θα πρέπει εκπονηθεί από ανεξάρτητο μελετητή με την απαραίτητη εξειδίκευση, κατόπιν διαγωνισμού.

Παράλληλα θα πρέπει να αναζητηθεί πρόγραμμα ΕΣΠΑ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η μελέτη και η αγορά των φωτιστικών σωμάτων.

Αν ο Δήμος Χανίων είχε την απαραίτητη οργάνωση, λειτουργώντας όπως αναφέρουμε παραπάνω, δεν θα χρειαζόταν να επιλέξουμε μεταξύ του καλύτερου που θα βρούμε στην αγορά, τη δεδομένη στιγμή (κάτι που ελπίζουμε να έχει γίνει).

Καταλήγοντας, για τη νέα αυτή επέμβαση που πραγματοποιήθηκε, επιθυμούμε να ενημερωθούμε επίσημα για το εάν πρόκειται τα νέα φωτιστικά σώματα να τοποθετηθούν στο σύνολο της Παλιάς Πόλης, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα και ποια είναι η διαδικασία που απαιτείται για να αντικατασταθούν τα νέα και τα υφιστάμενα φωτιστικά με εκείνα που θα προκύψουν μέσα από τις ορθές διαδικασίες που ήδη έχουμε περιγράψει."