Ποσό 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το δημόσιο από την προγραμματισμένη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Το δημοπρατούμενο ποσό ήταν 625 εκατ. ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,104 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 1,77 φορές).

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,20%, ήτοι, στα ίδια επίπεδα με αυτά της προηγούμενης δημοπρασίας εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο.

newpost.gr