Ο 1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 8 Αυγούστου ξεκινά η έκδοση αδειών Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.

Η κυνηγετική περίοδος αρχίζει την 20η Αυγούστου 2013 και λήγει την 28η Φεβρουάριου 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 133275/2116/19-7-2013 απόφαση.

Από 20 Αυγούστου 2013 έως 14 Σεπτεμβρίου 2013 το κυνήγι επιτρέπεται μόνο μέσα στις ζώνες διάβασης των αποδημητικών.

Το κυνήγι του λαγού αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2013 και λήγει την 10η Ιανουαρίου 2014, επιτρέπεται μόνο Τετάρτη - Σάββατο και Κυριακή με επιτρεπόμενο αριθμό ένα (1) λαγό ανά έξοδο.

Το κυνήγι της πέρδικας αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2013 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2013, επιτρέπεται μόνο Τετάρτη - Σάββατο και Κυριακή με επιτρεπόμενο αριθμό τέσσερις (4) πέρδικες ανά έξοδο.

Εάν στο ατομικό βιβλιάριο θήρας έχουν τελειώσει τα φύλλα ανανέωσης απαιτείται η προσκόμιση έγχρωμης πρόσφατης και αχρησιμοποίητης φωτογραφίας τύπου αστυνομικής ταυτότητας για την έκδοση νέου.

Εάν έχει γίνει ανανέωση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου θεωρείται σκόπιμο να κατατεθεί η νέα για την ενημέρωση των αρχείων του Συλλόγου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ:

1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή Βεβαίωση οπλοκατοχής από την Αστυνομία.
2) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
3) Φωτοτυπία ταυτότητας (διπλής όψεως).
4) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (Βεβαίωση από Δήμο ή Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού).
5) Βεβαίωση Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών από την Διεύθυνση Δασών Χανίων.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι κάθε κυνηγός που δεν έχει ανανεώσει την άδεια θήρας κατά τα τελευταία επτά (7) χρόνια, θα θεωρείται νέος κυνηγός και θα επανεξετάζεται από την αρχή με τις διατάξεις περί νέων κυνηγών.