Οι διορθώσεις των εκκαθαριστικών σημειωμάτων Φ.Α.Π. για τα έτη 2011, 2012, 2013 μπορεί να γίνουν μέσα σε τέσσερις μήνες από την έκδοση του εκκαθαριστικού, σύμφωνα πάντα με τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ.1225/24.12.2012, διευκρίνισε το Υπουργείο Οικονομικών.

Με την εξέλιξη αυτή δίνεται ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα στους υπόχρεους για τη διόρθωση σφαλμάτων που τυχόν έχουν προκύψει στα εκκαθαριστικά Φ.Α.Π., έτσι ώστε να μην είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να προσέρχονται στις εφορίες για τις εν λόγω διορθώσεις.

Με την απόφαση ΠΟΛ.1188/2013 που δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της κυβερνήσεως», στο τέλος του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1225/24.12.2012 απόφασης του υπουργού Οικονομικών προστίθεται νέο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι:

«Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης – εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π., θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας και εκκαθαρίζονται ως τέτοιες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων».

zougla.gr/Χρύσα Λουγιάκη