Δημοπρατείται τις επόμενες ημέρες η εκτέλεση του έργου «Ψηφιακό μουσείο στην Τοπική Κοινότητα Αβδού, για τη διάχυση του ιστορικού και του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Χερσονήσου» μέσω του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) του Δήμου Χερσονήσου.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 199.998,00€ με ΦΠΑ, εντάσσεται στο πλαίσιο της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές υπηρεσίες με υψηλό επίπεδο διάδρασης, καθώς αφορά πρωτότυπες εφαρμογές και συγκεκριμένα:

  • τη διάθεση σε ένα ευρύ κοινό ψηφιοποιημένου υλικού πολιτιστικού χαρακτήρα για την περαιτέρω χρήση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες προοριζόμενες για παιδιά και σχολεία αλλά κυρίως για τη βαθύτερη αντίληψη και αμεσότερη κατανόηση των εκθεμάτων,
  • την ενεργή συμμετοχή του επισκέπτη του μουσείου στη διαδικασία της περιήγησης του χώρου,
  • την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Χερσονήσου μέσα από την έκθεση της ιστορίας του τόπου,
  • την ενίσχυση του πολιτιστικού προϊόντος του Δήμου Χερσονήσου,
  • τη στρατηγική χρήση των πολιτιστικών πόρων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, και
  • την πολιτιστική προσέγγιση στον αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό και την χάραξη περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή επιλέγει συνειδητά τον συγκεκριμένο χώρο στο Αβδού, ο οποίος αποτελεί τμήμα της ενδοχώρας του Δήμου, με σκοπό μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου και άλλων παράλληλων έργων που προβλέπονται για υλοποίηση μέσα από το πρόγραμμα ΟΣΑΠΥ, την επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης του Δήμου, την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και τριτογενή τομέα.»