Λίγες ημέρες έπειτα από την καταρχήν συμφωνία με τον Δεληστεφανή, ήρθε η κλήση από το στρατό να ταράξει την ηρεμία στις Ασίτες καθώς, αμέσως ο πρόεδρος Μανόλης Ζαχαριουδάκης, άρχισε τα τηλέφωνα προκειμένου να τον έχει στην προετοιμασία του Αυγούστου. 

Το ίδιο συνέβη και με τον Μανόλη Ρουμπάκη. Οι δύο θα πρέπει να παρουσιαστούν στις στρατιωτικές τους μονάδες, στις αρχές Μαΐου. 

Μέσα στην παραπάνω ειδησεογραφία, προστίθεται και η Γενική Συνέλευση που θα γίνει μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα. Το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι ο Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός της χρονιάς που πέρασε.