O πλούτος της περιοχής του Αμαρίου θα αξιοποιηθεί και ενεργειακά με ένα έργο πιλότο για τη χώρα, τον υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 50 MW που θα μπορεί να καλύψει τα 2/3 του νομού Ρεθύμνου, με συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αιολικής και υδραυλικής.

Ένα έργο το οποίο εκτός από τη μεγάλη αναπτυξιακή και περιβαλλοντική του σημασία θα προσφέρει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, κάτι που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως μάννα εξ ουρανού για το Ρέθυμνο στη δύσκολή οικονομικά συγκυρία και με τα ποσοστά της ανεργίας συνεχώς να αυξάνουν.

Χθες ανοίχθηκε από την επιτροπή o φάκελος της οικονομικής προσφοράς της μοναδικής εταιρείας που κατέθεσε πρόταση ενδιαφέροντος την προκαθορισμένη ημερομηνία, της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία δίνει ένα έργο προϋπολογισμού 230 εκατομμυρίων ευρώ (+ ΦΠΑ) με το χρηματοδοτικό πλαίσιο να περιλαμβάνει το 25% σε ίδια κεφάλαια και το 75% τραπεζικό δανεισμό.

Μάλιστα στο επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της, προβλέπεται ότι ο χρόνος κατασκευής είναι τα 5 χρόνια και οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται 800!

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο ΟΑΔΥΚ που έκανε και τον σχετικό διεθνή διαγωνισμό και βέβαια πρόκειται για ένα τεράστιο έργο αξιοποίησης των υδάτων της περιοχής, φιλικό προς το περιβάλλον, με σχεδιασμό για υπόγειο σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Ρέθυμνο, στο οποίο θα αξιοποιηθεί ντόπιο δυναμικό και θα παρέχει αντισταθμιστικά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου που θα το φιλοξενεί στο έδαφός της. Η εταιρεία θα πουλάει την ενέργεια στη ΔΕΗ και μέσω αυτής θα αποδίδονται τα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία συζητούνται ακόμη.

Σύμφωνα με τον νόμο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθορίζεται ένα τέλος της τάξης του 3% που θα δοθεί από την εταιρεία στους δήμους στα όρια των οποίων θα γίνουν υποδομές για το έργο.

Δεδομένου ότι στη Σητεία θα κατασκευαστεί το αιολικό πάρκο που απαιτείται για να λειτουργήσει ο υβριδικός σταθμός (αφού στο Ρέθυμνο δεν υπάρχει ικανό δυναμικό για αιολική ενέργεια), το Ρέθυμνο θα μοιραστεί το ποσοστό αυτό με τη Σητεία. Ωστόσο ο ΟΑΔΥΚ θα διεκδικήσει το μεγαλύτερο ποσοστό να πάει στον δήμο Αμαρίου αφού αυτός θα έχει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση λόγω της εγκατάστασης, μετά στον δήμο Σητείας και τέλος στον δήμο Ρεθύμνου. Το καθεστώς θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες για να είναι ο φάκελος του έργου ολοκληρωμένος.

Σε περίπου 10 ημέρες εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της προσφοράς από την επιτροπή και θα κατατεθεί στο Δ.Σ. του ΟΑΔΥΚ, ώστε να συζητηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή είναι επταμελής και αποτελείται από πέντε μέλη του ΟΑΔΥΚ, τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Ορέστη Κρυοβρυσανάκη και τον αντιπεριφερειάρχη σε θέματα Ενέργειας και Βιομηχανίας Κώστα Λαμπρινό. Εντός του μήνα θα αποφασισθεί αν θα κηρυχθεί γόνιμος ο διαγωνισμός και αν θα κατοχυρωθεί στην συγκεκριμένη εταιρεία. Εφόσον γίνει αυτό, τότε το έργο θα ξεκινήσει εντός του 2011.

Τι είναι ο υβριδικός σταθμός

Ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. που στοχεύει την αειφόρο ανάπτυξη, εκπόνησε μελέτες προσομοίωσης λειτουργίας Υβριδικού Σταθμού στο Φράγμα Ποταμών Νομού Ρεθύμνου με στόχο την αξιοποίηση μέρους του νερού του Φράγματος για αποθήκευση αιολικής ενέργειας και παραγωγής εγγυημένης ηλεκτρικής ενέργειας από υδροστροβίλους. Οι μελέτες έδειξαν ότι η περιοχή, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των υψομετρικών διαφορών είναι κατάλληλη για την υλοποίηση ενός ενεργειακά αποδοτικού και βιώσιμου έργου ηλεκτροπαραγωγής από Υβριδικό Σταθμό.

Λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 3468/2006, ο οποίος αποσαφήνισε τον ορισμό και τη λειτουργία των Υβριδικών Σταθμών στην Ελλάδα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του ΣΗΕ Κρήτης, την επιτακτική ανάγκη για αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών απειλών και με γνώμονα την τοπική ανάπτυξη και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Κρήτης, ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου.

Ο Υβριδικός Σταθμός αποτελείται:
α) Από Αιολικό Πάρκο, που αποτελεί μονάδα παραγωγής Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (μονάδα ΑΠΕ), χωροθετημένο σε περιοχή με τεκμηριωμένο αιολικό δυναμικό.
β) Από δύο ταμιευτήρες (τον άνω και τον κάτω) με υψομετρική διαφορά, που συνδέονται με ένα ή περισσότερους αγωγούς.
γ) Από τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, αποτελούμενες από σύστημα αντλιών. (Σύστημα Αντλησιοταμίευσης)
δ)Από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τους υδροστροβίλους.

Το αιολικό πάρκο παράγει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται για να ανυψωθεί ποσότητα νερού με τη χρήση αντλητικού συστήματος από τον κάτω στον άνω ταμιευτήρα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αποθήκευση ενέργειας (δυναμική ενέργεια). Το όλο σύστημα ονομάζεται αντλησιοταμιευτικό (pumped storage system) ή αναστρέψιμο Υδροηλεκτρικό. Τις ώρες παραγωγής εγγυημένης ισχύος (ώρες αιχμών ζήτησης ισχύος) το νερό κατέρχεται και με τη λειτουργία υδροστροβίλου παράγεται εγγυημένη ενέργεια στο ΣΗΕ. Στην περίπτωση που δεν έχουμε διαθέσιμη αιολική ισχύ (ασθενείς άνεμοι) το αντλησιοταμιευτικό σύστημα αποθηκεύει ενέργεια από τις συμβατικές μονάδες βάσης (δίκτυο) για την πλήρωση του άνω ταμιευτήρα, πάντα σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτει ο Ν. 3468/06.

Πλεονεκτήματα των ΥΒΣ

Οι Υβριδικοί Σταθμοί, σύμφωνα με μελέτες, αποτελούν τη βέλτιστη λύση για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα της Κρήτης, επιτυγχάνοντας:
– Αύξηση της διείσδυσης της αιολικής παραγωγής.
– Αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, για την επίτευξη των εθνικών στόχων.
– Περιορισμός της παραγωγής ενέργειας από συμβατικούς σταθμούς.
– Μείωση των εκπομπών CO2, προστασία του περιβάλλοντος.
– Ευστάθεια του δικτύου.
– Μείωση του ειδικού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

goodnet.gr

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook