Στενεύουν τα περιθώρια για το πρώτο κύμα διαθεσιμότητας, καθώς μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να καταρτιστούν οι λίστες με τους πρώτους 8.290 δημοσίους υπαλλήλους, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγραμμάτα και να αποφευχθούν τα οριζόντια μέτρα. Παράλληλα, για το δεύτερο στάδιο διαθεσιμότητας στο επίκεντρο μπαίνουν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Ποιοι βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» για τη διαθεσιμότητα

Ακόμη 12.500 δημοσίους υπαλλήλους αναζητεί η κυβέρνηση, προκειμένου να τεθούν έως το τέλος του 2013 σε καθεστώς διαθεσιμότητας, και να εκπληρωθεί η υποχρέωση της Ελλάδας προς τους δανειστές.

Στη σύσκεψη της Τετάρτης στο υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία συμμετείχαν οι ηγεσίες του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του γενικού γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, αποφασίστηκε πως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης δομών και προσωπικού στους δήμους, με τα πρώτα στοιχεία να έχουν συγκεντρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ακόμη, αποφασίστηκε μεγάλο μέρος των υπαλλήλων που απομένουν για το πρώτο κύμα διαθεσιμότητας να προέλθει από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού.

Σύμφωνα με σχετική επιστολή του προέδρου της ΚΕΔΕ, Κώστα Ασκούνη, έχει ήδη αρχίσει η αξιολόγηση στους δήμους της χώρας, με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Οκτώβρη. Αρχικά, πρέπει να καταγραφούν οι υπερστελεχωμένες ή υποστελεχωμένες μονάδες και στη συνέχεια να αποτυπωθεί ο αριθμός του προσωπικού κατά επίπεδο εκπαίδευσης και ειδικότητας.

Στον οδηγό αξιολόγησης που έχει αποσταλεί στους δήμους γίνεται αναφορά σε «συγχωνεύσεις αρμοδιοτήτων και οργανικών μονάδων» αλλά και στην «αύξηση του εύρους εποπτείας των προϊσταμένων και επομένως τη μείωση του αριθμού των τμημάτων και των διευθύνσεων».

Μετά τη διαδικασία αυτή θα προκύψει στη συνέχεια και το πλεονάζον προσωπικό, που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα και είτε θα μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες είτε, μετά την πάροδο οκταμήνου, θα απομακρυνθεί οριστικά από το Δημόσιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 74% των εργαζόμενων στους Δημους είναι χαμηλών προσόντων - πρόκειται για υπαλλήλους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - οι οποίοι λαμβάνουν μικρότερη μοριοδότηση. Στο σύνολο του προσωπικού των δήμων μόλις το 3,84% διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο, το 0,15% έχει διδακτορικό και το 0,07% είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, προσόντα δηλαδή για τα οποία δίνονται πολλά μόρια.

Όσον αφορά στους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, εκτός από το υπουργείο Δημοσίας Τάξης, σύμφωνα με πληροφορίες για την απορρόφησή τους ενδιαφέρον παρουσιάζουν και άλλα υπουργεία, όπως το υπουργείο Οικονομικών για το ΣΔΟΕ, το υπουργείο Ανάπτυξης για αγορανομικούς ελέγχους, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και το υπουργείο Εσωτερικών για υπηρεσίες που υπάρχουν ελλείψεις.

Για τον χώρο της Υγείας, η συλλογή του υλικού αξιολόγησης των φορέων από τις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας θα αρχίσει στις 13 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί έως τις 23 Αυγούστου, με τη δημοσίευση του καταλόγου με τους 1.618 υπαλλήλους που θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Στο διάστημα 24 με 30 Αυγούστου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προτιμήσεις τους, σχετικά με τη μετακίνηση τους σε όμορα νοσοκομεία, στις 31 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί να αρχίσει η διαδικασία της κινητικότητας και στις 16 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των εργαζομένων στις νέες τους θέσεις.

Από τον χώρο της Παιδείας, 2.122 εκπαιδευτική από την Τεχνική εκπαίδευση παίρνουν τον δρόμο της διαθεσιμότητας, καθώς οι ειδικότητές τους καταργούνται. Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Παιδείας, Συμεών Κεδίκογλου, κανείς εκπαιδευτικός δεν θα απολυθεί, ενώ σημείωσε πως 1.330 θα απορροφηθούν από το υπουργείο Υγείας και άλλοι 300 βρεφονηπιοκόμοι και άλλες ειδικότητες θα ενταχθούν ως ωρομίσθιοι στα μεταλυκειακά ΙΕΚ. Όπως ανέφερε ο κ. Κεδίκογλου, στο επόμενο στάδιο της διαθεσιμότητας θα ενταχθούν περίπου 2.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι θα είναι και οι τελευταίοι από τον χώρο της Παιδείας. Αυτοί αναμένεται να είναι κυρίως διοικητικοί υπάλληλοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ο κατάλογος με τα ονόματα θα καταρτιστεί μετά την αξιολόγηση που θα παρουσιάσει το κάθε ΑΕΙ και της ΤΕΙ.

Τι θα ισχύσει για όσους συνταξιοδοτούνται και ποιοι εξαιρούνται

Αυτή την εβδομάδα, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε νέες διευκρινίσεις για το μέτρο της διαθεσιμότητας, τις οποίες απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, και αφορούν τις περιπτώσεις όσων βγαίνουν σε σύνταξη ενώ έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο καθεστώς, αλλά και τις εξαιρέσεις υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, υπάλληλος που κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εν μέσω διαθεσιμότητας, υποβάλλει την παραίτησή του στον φορέα προέλευσης.

Στις εξαιρέσεις λόγω αναπηρίας το υπουργείο διευκρινίζει πως υπάλληλος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ή υπάλληλος του οποίου ο/η σύζυγος έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ή υπάλληλος με τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον ΚΦΕ (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), όπως ισχύει, με ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εξαιρείται της διαθεσιμότητας, εφόσον προσκομίσει στην υπηρεσία του πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, ή για το πριν την 1.1.2011 χρονικό διάστημα γνωμάτευση σε ισχύ της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος, ότι έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

Σε διαφορετική περίπτωση τίθεται σε διαθεσιμότητα και θα εξαιρεθεί αναδρομικά από την ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα, εφόσον προσκομίσει πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ με ποσοστό τουλάχιστον 67%.

Επίσης, από το υπουργείο διευκρινίζεται ότι εκδίδεται διαπιστωτική πράξη κατάργησης του συνόλου των θέσεων της ειδικότητας που καταργείται και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων των υπαλλήλων οι οποίοι εξαιρούνται.

Επιπλέον, εκδίδονται ατομικές διαπιστωτικές πράξεις θέσης σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων των οποίων οι θέσεις καταργούνται και αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Σημειώνεται, τέλος, πως η δικαστική απόφαση που ορίζει τον δικαστικό συμπαραστάτη πρέπει να είναι τελεσίδικη για να εξαιρεθεί ο υπάλληλος από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Υπάλληλος ο οποίος έχει διοριστεί ειδικός επίτροπος τέκνου δεν εξαιρείται.

Επισπεύδεται η εκδίκαση των υποθέσεων συμβασιούχων

«Λύση» μπορεί να αποτελέσει η επίσπευση εκδίκασης των υποθέσεων συμβασιούχων, οι οποίοι παραμένουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στους ΟΤΑ, με προσωρινές διαταγές και ασφαλιστικά μέτρα.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Χαράλαμπου Αθανασίου, τα δικαστήρια έχουν μεριμνήσει, ώστε έως τις αρχές Νοεμβρίου το αργότερο να έχουν συζητηθεί όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων συμβασιούχων. Έτσι, οι υποθέσεις που θα συζητούνταν το 2014 και το 2015 προσδιορίζονται πλέον για το 2013, με αποτέλεσμα έως το τέλος του 2013 να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το ποιοι θα παραμείνουν και ποιοι θα εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.


newpost.gr