Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 12 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου .

Η πρώτη ειδική συνεδρίαση είναι έκτακτη και αφορά την έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012 του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου και η δεύτερη είναι τακτική συνεδρίαση με 68 θέματα συζήτησης .

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα ξεκινήσουν στις 14.00 το μεσημέρι