Παρατείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου η προθεσμία -που έληγε στις 16 Αυγούστου- κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 39Α του ν.2238/1994.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση ύστερα από τα αιτήματα τω φορολογούμενων Επίσης όπως ανακοινώθηκε με διάταξη, που θα προωθηθεί στη βουλή, θα θεσπίζεται ότι υποχρέωση τεκμηρίωσης θα υπάρχει για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 20.000,00 ευρώ ανά κατηγορία συναλλαγής, ενώ θα διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις ισχύουν και για υπερδωδεκάμηνες διαχειριστικές περιόδους, που άρχισαν πριν την 1/1/2012 και λήγουν από 31/12/2012 και μετά.


in.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ