Για τον χαρακτηρισμό περιοχών του Ν. Ηρακλείου ως «μαρτυρικές» που επλήγησαν από τις δυνάμεις κατοχής την περίοδο 1941-1944 και ειδικότερα για το χαρακτηρισμό του χωριού Σοκαρά, απαντά ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ιωάννης Μιχελάκης μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Με τις διατάξεις του Ν.2503/1997 προβλέπεται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύσταση τριμελούς επιτροπής με αντικείμενο την υποβολή αιτιολογημένης πρότασης για τον χαρακτηρισμό των πόλεων και των χωριών εκείνων, που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπινες ζωές και σε υλικές ζημιές κατά την αντίσταση εναντίον των δυνάμεων κατοχής 1941-1944, ως «μαρτυρικών πόλεων» και «μαρτυρικών χωριών».

Όπως επισημαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών, με απόφαση στις 13-3-2012 συγκροτήθηκε η ανωτέρω Επιτροπή, προκειμένου να εξετάσει τα αιτήματα που είχαν περιέλθει στο Υπουργείο Εσωτερικών από διάφορους φορείς και, στη συνέχεια, να υποβάλει αιτιολογημένη πρόταση.

«Στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουν περιέλθει αιτήματα, μεταξύ άλλων και το αίτημα του Δήμου Γόρτυνας του Νομού Ηρακλείου για χαρακτηρισμό της τοπικής κοινότητας Σοκαρά (της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα). Σημειώνεται ότι το αίτημα έχει επανυποβληθεί και απορριφθεί από την Επιτροπή, πλην όμως επισυνάπτονται νέα στοιχεία τα οποία θα αξιολογηθούν», υπογραμμίζει ο Υπουργός Εσωτερικών.

Τέλος, όπως αναφέρεται «το Υπουργείο Εσωτερικών αποδίδει ιδιαίτερη σημασία για το θέμα του χαρακτηρισμού πόλεων και χωριών ως μαρτυρικών και, εν ευθέτω χρόνω θα προβεί στις ενδεικνυόμενες ενέργειες για τη συγκρότηση της Επιτροπής και την αξιολόγηση του συνόλου των αιτημάτων.»