Όπως εξηγεί το Υπουργείο σε ενημερωτικό σημείωμα για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, η αξιολόγηση και η μοριοδότηση προσωπικού έχει να κάνει μόνο με όσους προέρχονται από υπουργεία και φορείς, στους οποίους έχουν προκύψει πλεονάζουσες θέσεις

Δείτε ολόκληρη τo ενημερωτικό κείμενο από το Υπουργείο Διοικητικήςς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η πρώτη φάση του προγράμματος κινητικότητας περιλαμβάνει 12.500 δημοσίους υπαλλήλους και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2013.

Εξ αυτών οι 4.401 (2.114 εκπαιδευτικοί, 2.234 σχολικοί φύλακες και 53 υπάλληλοι του ΥΔΙΜΗΔ) εντάχθηκαν ήδη στο πρόγραμμα κινητικότητας, τον περασμένο Ιούλιο.

Στις 2 και 12 Αυγούστου εκδόθηκαν από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκο Μητσοτάκη δυο Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε κινητικότητα, καθώς και των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής, κατάταξης και μοριοδότησής τους.

Και οι δυο Υπουργικές Αποφάσεις βασίζονται σε τέσσερις αρχές: Αξιοκρατία στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο Δημόσιο, αξιοσύνη σε σχέση με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αυστηρότητα στον έλεγχο αρνητικής συμπεριφοράς στην υπηρεσία, αλλά και εμπιστοσύνη στη νέα γενιά των δημοσίων υπαλλήλων.

Η αξιολόγηση – μοριοδότηση του προσωπικού αφορά ΜΟΝΟΝ σε όσους προέρχονται από υπουργεία και φορείς στους οποίους έχουν προκύψει πλεονάζουσες θέσεις μετά την αξιολόγηση των δομών τους και ΟΧΙ στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Για τη μετάταξη - μεταφορά αυτών των υπαλλήλων διασφαλίζεται ότι η επιλογή διενεργείται κατόπιν αποτίμησης και αντικειμενικής μοριοδότησης των προσόντων τους, τυπικών και ουσιαστικών, συνεκτιμώμενης της εργασιακής και διοικητικής εμπειρίας, καθώς και της υπηρεσιακής απόδοσης, δηλ. στοιχείων που συνθέτουν την εργασιακή φυσιογνωμία του υπαλλήλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο Δημόσιο και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που ελέγχει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Στις 16 Αυγούστου εκδόθηκε από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εγκύκλιος στην οποία διευκρινίζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος κινητικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της κινητικότητας 4.401 υπάλληλοι, τον περασμένο Ιούλιο. Ακολουθεί η ένταξη των υπολοίπων υπαλλήλων, που θα συμπληρώσουν τον αριθμό των 12.500 που πρέπει να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της κινητικότητας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και οι οποίοι θα προέρχονται απ' όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, στη βάση της αξιολόγησης των δομών τους και των σχετικών σχεδίων στελέχωσης.

Στο πρόγραμμα της κινητικότητας θα τεθούν συνολικά 25.000 από το σύνολο των 618.709 τακτικών υπαλλήλων, ένα ποσοστό δηλαδή μόλις 4%.

Τα βήματα για τη διαδικασία της κινητικότητας, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εγκύκλιο, είναι:

1. Αποφάσεις Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για τη νέα δομή και τη στελέχωση των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους.
2. Έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύσταση και την κατάργηση θέσεων στις ανωτέρω δομές και ενημέρωση του ΥΔΙΜΗΔ.
3. Απόφαση ΥΔΙΜΗΔ για τον αριθμό και τα προσόντα των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν ανά φορέα υποδοχής.
4. Κατάθεση αιτήσεων, έλεγχος πιστοποιητικών και συμπλήρωση πινάκων συνδρομής κριτηρίων από τους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων.
5. Επιλογή υπαλλήλων που θα διατεθούν κατά σειρά προτεραιότητας από τους φορείς υποδοχής.
6. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετάταξης - μεταφοράς του υπαλλήλου στη νέα θέση.

Όλη η διαδικασία τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο έχει αναλάβει τη μοριοδότηση των υπαλλήλων, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που το ΥΔΙΜΗΔ υιοθέτησε τόσο για την ένταξή του σε καθεστώς διαθεσιμότητας όσο και για την επανατοποθέτησή τους.

Το ΑΣΕΠ αποτελεί βασικό συστατικό στην επιτυχία της διαδικασίας της κινητικότητας. Είναι η Ανεξάρτητη Αρχή που προσδίδει την αναγκαία διαφάνεια, δικαιοσύνη και αξιοκρατία.

Τι είναι η κινητικότητα:

1. Η κινητικότητα αποτελεί εργαλείο για ένα καλύτερο Δημόσιο.
2. Η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων που θα μπουν σε καθεστώς κινητικότητας μέσα στους επόμενους μήνες θα τοποθετηθούν σε άλλη θέση στο Δημόσιο, καλύπτοντας πολλαπλές και ιδιαίτερες ανάγκες υπηρεσιών σε προσωπικό με βασικό στόχο τη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών στους πολίτες.

3. Για όσους δημοσίους υπαλλήλους αποχωρήσουν τελικά, θα προσληφθούν ισάριθμοι, με διαφανή διαδικασία και αξιοκρατικά κριτήρια.

4. Το πρόγραμμα κινητικότητας αφορά μόλις στο 4% του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων.

5. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει με αξιοκρατία και δικαιοσύνη. Αυτό αποτελεί προσωπική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

6. Το έργο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι επιτελικό. Κοινός στόχος όλων είναι ένας αποτελεσματικός δημόσιος τομέας.

Υπενθυμίζεται ότι οι 15.000 υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν υποχρεωτικά από το Δημόσιο τη διετία 2013 – 2014, θα αντικατασταθούν από αντίστοιχο αριθμό (15.000) νέων υπαλλήλων, με αξιοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες (ΑΣΕΠ), στο πλαίσιο της αναγκαίας ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Με τον τρόπο αυτό το Δημόσιο θα ανανεωθεί ηλικιακά, αλλά και ποιοτικά, οικοδομώντας με αυτόν τον τρόπο μια νέα Δημόσια Διοίκηση, σύγχρονη, αποτελεσματική, φιλική προς τους πολίτες.