Στην υπερβολική αισιοδοξία για την ελληνική οικονομία της χώρας και όχι στους λάθος πολλαπλασιαστές αποδίδει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την αδύναμη υλοποίηση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η κατά πολύ μεγαλύτερη ύφεση σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις έφερε εκτός τροχιάς το πρόγραμμα αναφέρει το ΔΝΤ σε έκθεση που έδωσε την Πέμπτη το βράδυ στη δημοσιότητα και στην οποία επιχειρεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις των προγραμμάτων πολυετούς δημοσιονομικής προσαρμογής σε χώρες με υψηλό χρέος, μελετώντας και την περίπτωση της Ελλάδας.

Στην ουσία το ΔΝΤ επιχειρεί να αποδείξει ότι στην ελληνική περίπτωση, δεν έφταιξαν οι πολλαπλασιαστές που εφαρμόστηκαν στο μοντέλο, αλλά υπερεκτιμήθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης.

Όπως σημειώνει, ένας υψηλότερος πολλαπλασιαστής δεν θα οδηγούσε σε βελτίωση των προβλέψεων, αποδίδοντας τη μεγαλύτερη των εκτιμήσεων ύφεση στην αδύναμη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που οδήγησε και σε χαμηλότερα αποτελέσματα καθώς, στις πολιτικές και κοινωνικές αντιστάσεις και σε «άλλους παράγοντες» που συνέβαλαν σε πολύ ισχνότερη οικονομική απόδοση σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Το Ταμείο θέτει το ερώτημα εάν πρέπει τα προγράμματα να είναι εμπροσθοβαρή ή όχι στις υπερβολικά χρεωμένες χώρες που είναι σε ύφεση, σημειώνοντας ότι μάλλον τα μέτρα θα πρέπει να επιβάλλονται σταδιακά και προς το τέλος των προγραμμάτων, καθώς ορισμένες από τις οικονομίες που ακολουθούν τροχιά δημοσιονομικής σύγκλισης τείνουν να υποπίπτουν σε βαθύτερη ύφεση.

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται και στο κείμενο, πρόκειται για τεχνική εργασία του Ταμείου που δεν αντανακλά κατ' ανάγκη τις απόψεις του ΔΝΤ.

newpost.gr