Περίπου 1.500 εταιρείες, ελληνικών συμφερόντων, μετέφεραν την έδρα τους στην Κύπρο τους τελευταίους 18 μήνες, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως αναφέρεται σε έκθεση του γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της πρεσβείας μας στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές επενδύσεις στην Κύπρο το 2009 ήταν της τάξεως των 710,2 εκατ. ευρώ (κυρίως σύσταση κυπριακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων). Τομείς στους οποίους παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικών επενδύσεων, όπως αναφέρεται, είναι ο χρηματοπιστωτικός, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, το εμπόριο, οι κατασκευές κ.ά.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρεται, οι κυπριακές επενδύσεις στην Ελλάδα φθίνουν συνεχώς και δεν αφορούν άμεσες παραγωγικές επενδύσεις, αλλά επαναπατρισθέντα κέρδη κ.λπ. θυγατρικών ελληνικών εταιρειών στην Κύπρο (μετά από τη φορολόγησή τους στην Κύπρο). Το 2009 περιορίσθηκαν στο ποσό των 1,9 εκατ. ευρώ.

Παραδοσιακά, το μεγαλύτερο ποσοστό των άμεσων κυπριακών επενδύσεων κατευθύνθηκε στους τομείς τραπεζών (48,%), κατασκευών (35%) και μεταφορών/επικοινωνιών (13%). Κατά την τελευταία πενταετία οι συνολικές κυπριακές επενδύσεις στην Ελλάδα υπερέβησαν το 1,5 δισ. ευρώ.

Ακόμα αναφέρεται ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Κύπρου είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και υπάρχει ισχυρή παρουσία ελληνικών τραπεζών. Οι πέντε ελληνικές τράπεζες (ΕΤΕ, Alpha, Πειραιώς, Εμπορική, Eurobank) που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο έχουν ανοδική πορεία στον κύκλο εργασιών τους και τα τελευταία χρόνια κατέχουν μερίδια αγοράς σε χορηγήσεις και καταθέσεις της τάξης του 15% και 12% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το σύνολο των ελληνικών τραπεζών στην Κύπρο κάλυψε, κατά το έτος 2010, το 1/3 των χορηγήσεων (32,96%) και καταθέσεων (30,96%) του τοπικού τραπεζικού συστήματος.

Οσον αφορά στις καταθέσεις Ελλήνων, μη κατοίκων Κύπρου, παρ' ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις σχετικά υπερβολικές φήμες ως προς το ύψος τους.

Μεταξύ των ετών 2005 και 2010 οι καταθέσεις κατοίκων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανήλθαν στο ποσό των 3.822 εκατ. ευρώ, ενώ των κατοίκων τρίτων χωρών (κυρίως Ρώσων) σε 20.731 εκατ. ευρώ και των Κυπρίων σε 44.117 εκατ. ευρώ.

kerdos.gr