Στα «μαύρα κατάστιχα» του Τειρεσία γράφονται πλέον οι όφειλες που προκύπτουν από απλήρωτα ενοίκια και τα οποία αποτέλεσαν αιτία για να ζητήσει ο ιδιοκτήτης την έξωση του ενοικιαστή.

Όπως αποκαλύπτει στο Capital T.V o πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, οι υπηρεσίες του Τειρεσία βρίσκουν από τα δικαστήρια ποιοι οδηγήθηκαν σε έξωση και το ποσά που έμειναν απλήρωτα.

Τα ποσά αυτά αναγράφονται στην «ταυτότητα» που διατηρεί ο Τειρεσίας για τον οφειλέτη με αποτέλεσμα να επιβαρύνει την δανειοληπτική του ικανότητα αλλά και το «προφίλ» του ως υποψήφιο ενοικιαστή.

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ δίνει πρακτικές συμβουλές για τα δικαιώματα που έχουν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και ενοικιαστές κατά την διαδικασία έξωσης.

Πηγή:www.capital.gr