Το Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, είναι πιστοποιημένο από το ΥΠΕΚΑ για τη διεξαγωγή των κύκλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή.

Το Εργαστήριο ολοκλήρωσε ήδη πέντε κύκλους σεμιναρίων για επιθεωρητές κτηρίων και ετοιμάζει τον έκτο που θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ελέγχου Βιομηχανικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Κουνουπιδιανά, 6-10 καθημερινά εκτός Τετάρτης και 10-2 το Σάββατο.

Για τη καλύτερη οργάνωση των σεμιναρίων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εφ’ όσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός συμμετοχών: 10 για τα υποχρεωτικά μαθήματα και 6 για τα προαιρετικά.

Το Πολυτεχνείο σχεδιάζει και τη διεξαγωγή σεμιναρίων για «εγκαταστάσεις κλιματισμού» και «λέβητες και εγκαταστάσεις θέρμανσης». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν τη πρόθεση παρακολούθησης στο συνημμένο έντυπο, για να διαπιστωθεί αν συμπληρώνεται ο απαραίτητος ελάχιστος αριθμός συμμετοχών.

Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου που υποστηρίζει τα σεμινάρια αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου και καταξιωμένους επαγγελματίες, διαθέτει δε όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό σε λογισμικό και συσκευές.

Τα μαθήματα υποστηρίζονται από τη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου αναρτάται όλη η απαιτούμενη πληροφορία (έντυπα, τεχνικά εγχειρίδια, νομοθεσία, κλπ).

Σημειώστε ότι με βάση το νέο νόμο (ΦΕΚ 229/19.11.2012, ά. 8) δεν απαιτείται διετής προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας.

Επίσης με βάση πρόσφατη διάταξη νόμου (ά. 52 στο νόμο «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», 1/8/13), απαιτείται η παρακολούθηση σεμιναρίων για την απόκτηση προσωρινής άδειας επιθεωρητή.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε με:

Α. Πουλιέζος, 6944460545, [email protected]

Ι. Σκιάς, 6977226873, [email protected]

ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των σεμιναρίων http://pouliezos.dpem.tuc.gr/eee