Ανάσα σε χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες δίνει η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, που ανεβάζει στα 5.000 ευρώ το όριο των ακάλυπτων επιταγών από τον ίδιο εκδότη μέσα σε 1 χρόνο και μειώνει στους 6 μήνες το διάστημα στέρησης του μπλοκ επιταγών.

Μέχρι τώρα όποιος είχε εκδώσει ακάλυπτες επιταγές συνολικού ποσού 1.000 ευρώ (σε διάστημα 12 μηνών) έμπαινε στη «μαύρη λίστα» του «Τειρεσία» και επί 1 χρόνο δεν μπορούσε να έχει μπλοκ επιταγών.

Σε μια προσπάθεια να διευκολυνθούν πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συνεχίσουν να διαθέτουν μπλοκ επιταγών, ακόμη και εάν αντιμετωπίζουν μία παροδική αδυναμία εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων, η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος τροποποίησε με απόφασή της (ΕΠΑΘ 89/1/02.09.2013) τα κριτήρια για τη χρήση βιβλιαρίου επιταγών από εκδότες ακάλυπτων επιταγών που έχουν αναγγελθεί στον «Τειρεσία».

Παράλληλα οι τράπεζες θα μπορούν να χορηγούν μπλοκ επιταγών στους πελάτες που κρίνονται επαρκούς πιστοληπτικής ικανότητας με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ίδιες οι τράπεζες.

«Με τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύεται η ρευστότητα και στηρίζεται η επιχειρηματικότητα στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Για τη σημασία του μέτρου θα πρέπει να αναφέρουμε ότι φέτος το πρώτο εξάμηνο 28.000 επιταγές ήταν ακάλυπτες και σε ποσοστό 52% ήταν μικρότερες των 5.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως οι εκδότες 14.600 επιταγών θα βγουν από τη «μαύρη λίστα».

ethnos.gr