"Οποιαδήποτε ενέργεια θέσει σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλους του Πολυτεχνείου Κρήτης θα οδηγήσει σε άμεση αναστολή της λειτουργίας του", όπως ανακοίνωσε η Σύγκλητος του Ιδρύματος που συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη, και εξέτασε το περιεχόμενο του απαντητικού εγγράφου που θα αποσταλεί στο Υπουργείο σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως διατυπώνεται στο έγγραφο του Υπουργείου με θέμα: «Μεταρρυθμιστικές Δράσεις Υ.ΠΑΙ.Θ.» (3/9/2013).

Κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου προέκυψε ότι με βάση τα κριτήρια που έθεσε το ίδιο το Υπουργείο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, κατεγράφησαν σημαντικές ελλείψεις διοικητικού προσωπικού.

Κατόπιν τούτου η Σύγκλητος επαναδιατυπώνει την άποψή της, ότι η όποια απομάκρυνση διοικητικών υπαλλήλων θα οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση του επιπέδου σπουδών των φοιτητών/τριών, καθώς και του ερευνητικού έργου, με βάση το οποίο το Πανεπιστήμιο αξιολογείται διεθνώς. Αποτέλεσμα θα είναι η οριστική αδυναμία λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Η Σύγκλητος παραμένει σε ετοιμότητα και αποφασίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια θέσει σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλους του Ιδρύματος θα οδηγήσει σε άμεση αναστολή της λειτουργίας του.