Το απόγευμα συνεδριάζει εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο, στις 17.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης για το σχολικό έτος 2013-2014, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 33311/11-09-13 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.

2. Έγκριση διαδικασίας διενέργειας ανοιχτών δημόσιων διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης για το σχολικό έτος 2013-2014, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 32389/04-09-13 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης ).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να εγκριθεί η παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νέων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ 2 του Ν. 3852/2010.