Πολλές και επικίνδυνες παραλείψεις και ελαττώματα στην διαμόρφωση της παραλιακής λεωφόρου Ηρακλείου, από τον κόμβο ΟΛΗ μέχρι τον κόμβο Κατσαμπά, διαπιστώνει η τεχνική υπηρεσία του δήμου Ηρακλείου σε έκθεσή της, η οποία έγινε αποδεκτή από το δημοτικό συμβούλιο που αποφάσισε να μην εγκρίνει την προσωρινή, ούτε την αυτοδίκαια παραλαβή του έργου.

Στην αναλυτική και μακροσκελή έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών η οποία παρουσιάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Ηρακλείου μεταξύ άλλων επισημαίνονται και τα εξής :

«….Η εκσκαφή τάφρου για την τοποθέτηση καλωδίων, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες (Α.Τ. 9.25) η οποία εκσκαφή στο έργο, δεν έγινε σε βάθος 70 εκατοστών που προβλέπει το συμβατικό τιμολόγιο, αλλά έγινε πολύ επιφανειακά με αποτέλεσμα το αντίστοιχο ηλεκτροφόρο καλώδιο να είναι τοποθετημένο σχεδόν στην επιφάνεια κάτι πολύ επικίνδυνο.

Τα φρεάτια καλωδίων διαστάσεων 0,45×0,45 με διπλό κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, τα οποία όπως κατασκευάστηκαν δεν είναι σύμφωνα με το τιμολόγιο (ΑΤ.11.16) καθώς και τα φρεάτια τραβήγματος καλωδίων 40×50 cm με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο (Α.Τ.9.57). Τα φρεάτια αυτά, δεν φέρουν διπλό κάλυμμα, δεν είναι στεγανά, δεν είναι κατασκευασμένα από χυτό σκυρόδεμα αλλά είναι προκατασκευασμένα, κακής ποιότητας και γενικά είναι κακότεχνα. Έτσι θεωρούνται «απορριπτέα».

Το καλώδιο τύπου ΝΥY 4x4mm2 (Α.Τ. 9.8) για το οποίο κρίνεται απορριπτέα ολόκληρη η ποσότητα των 1428,00 μέτρων, γιατί το καλώδιο αυτό, έχει τοποθετηθεί όπως προαναφέρθηκε πολύ επιφανειακά και όχι σε βάθος 70 εκ που προβλέπει το τιμολόγιο (επισυνάπτονται φωτογραφίες). Εξ αιτίας αυτής της κακοτεχνίας δημιουργείται μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση διότι ηλεκτροφόρο καλώδιο είναι τοποθετημένο επιφανειακά και θα πρέπει να κληθεί ο ανάδοχος να αποκαταστήσει το ελάττωμα.

Πολλές επιφάνειες σκυροδεμάτων στα πεζοδρόμια παρουσιάζουν ρωγμές που θα πρέπει να αποκατασταθούν έντεχνα.

Οι συναρμογές των κυβόλιθων με το σκυρόδεμα σε πολλά σημεία είναι αποσαθρωμένες με αποτέλεσμα να αποκολλώνται και κυβόλιθοι και κομμάτια από σκυρόδεμα. Οι κυβόλιθοι δεν τοποθετήθηκαν όπως το συμβατικό σχέδιο προβλέπει, ούτε
και κατασκευάστηκε κάτω από αυτούς το κανάλι από σκυρόδεμα για την όδευση των καλωδίων.

Το καλώδιο τύπου ΝΥY 4x4mm2 (Α.Τ. 9.8) για το οποίο κρίθηκε απορριπτέα ολόκληρη η ποσότητα των 1428,00 μέτρων γιατί το καλώδιο έχει τοποθετηθεί πολύ επιφανειακά και όχι σε βάθος 60 εκ που προβλέπει το τιμολόγιο , δημιουργεί μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση για το έργο, τους  συντηρητές του αλλά και τους πολίτες διότι ηλεκτροφόρο καλώδιο όντας μέσα σε δημόσιο χώρο είναι τοποθετημένο επιφανειακά και μπορεί εύκολα να προκληθεί ατύχημα. Θα πρέπει να κληθεί άμεσα ο ανάδοχος να αποκαταστήσει το ελάττωμα.

Αρκετές πινακίδες σήμανσης είναι πολύ μικρού ύψους και κρίθηκαν μεν από την Επιτροπή απορριπτέες και δεν παραλήφθηκαν αλλά για την ολοκλήρωση της σήμανσης θα πρέπει να τοποθετηθούν όπως το τιμολόγιο ορίζει. Υπάρχουν ακόμη εργασίες για των οποίων την εκτέλεση εκκρεμούν ειδικές διαταγές της Δνουσας Υπηρεσίας οι οποίες θα πρέπει να αποκατασταθούν ανεξάρτητα από το εάν ο Ανάδοχος έχει προβάλει διαφωνία.

Η καθίζηση που παρατηρήθηκε στο τέλος του έργου προς την Αλικαρνασσό η οποία εξετάστηκε από Επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Περιφέρειας, θα πρέπει να αποκατασταθεί όπως η Επιτροπή ορίζει.

Η μη ύπαρξη οπών αποστράγγισης στα τοιχία από σκυρόδεμα στην ίδια περιοχή, αποτελεί σημαντικό παράγοντα εγκλωβισμού της υγρασίας στο σώμα της οδού και θα πρέπει να αποκατασταθεί….»

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

Μετά από τα παραπάνω, αλλά και άλλα πολλά που αναφέρονται στην εισήγηση, το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απόρριψη οιασδήποτε πιθανότητας να έχει συντελεστεί αυτοδίκαια παραλαβή του έργου και την μη έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής μέχρι :

«1.1 Την αποκατάσταση των παρατηρήσεων που έχουν περιληφθεί στις Ειδικές Δγές που έχουν αποσταλεί στην Ανάδοχο και των οποίων παρατηρήσεων την αποκατάσταση θα βεβαιώσει η Δνουσα Υπηρεσία του έργου.

1.2 Την πλήρη ενημέρωση του φακέλου ΦΑΥ του έργου από την Ανάδοχο ο οποίος θα παραδοθεί και θα γίνει αποδεκτός από τη Δνουσα Υπηρεσία.»

Δείτε εδώ ολόκληρη την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook