Ο συμψηφισμός απαιτήσεων από ΦΠΑ με οφειλές ιδιωτών προς το Δημόσιο θα εξετασθεί σε σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τεχνικές προδιαγραφές βάσει των οποίων θα γίνεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων από ΦΠΑ μεταξύ του δημόσιου τομέα και ιδιωτών έχουν ήδη ολοκληρωθεί και υπολείπεται η κατάρτιση της σχετικής νομοθετικής διάταξης.

Η νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί στην Βουλή μέχρι το τέλος του μήνα θα επεκτείνει τον συμψηφισμό οφειλών και απαιτήσεων από τον ΦΠΑ μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου. Έτσι, δεν θα αφορά μόνον στον στενό δημόσιο τομέα, αλλά σε οφειλές και απαιτήσεις από όλους τους φορείς και οργανισμούς της γενικής κυβέρνησης (ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά ταμεία, ΝΠΙΔ κ.ά.).

Σήμερα εκκρεμούν στις εφορίες επιστροφές Φόρου Προστιθεμένης Αξίας συνολικής αξίας 1,10 δισ. ευρώ.

Από τις 113 ΔΟΥ της χώρας στις 98 ο χρόνος αναμονής για την διεκπεραίωση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ υπερβαίνει τις 120 μέρες και φθάνει μέχρι και τις 783 μέρες.

Newsroom ΔΟΛ