Ο κινητός Μαστογράφος της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με φορείς, τοπικές Κοινότητες και Πολιτιστικούς Συλλόγους συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα των δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών πρόληψης.

Συγκεκριμένα οι επόμενοι σταθμοί του Μαστογράφου είναι οι εξής:

Σάββατο 14/9 Γαύδος

Κυριακή 15/9 Γαύδος

Δευτέρα 16/9 Γαύδος

Τρίτη 17/9 Στόλοι

Τετάρτη 18/9 Βαγιωνιά

Πέμπτη 19/9 Αχεντριάς

Παρασκευή 20/9 Χουδέτσι