Στη μοίρα τους έχουν αφεθεί τα δημόσια ακίνητα στο δήμο Χερσονήσου και συγκεκριμένα στο χώρο του πρώην Ξενία Καρτερού και της πρώην Αμερικάνικής Βάσης Γουρνών.

Ειδικότερα για την έκταση στον Καρτερό, το δυτικό άκρο του Δήμου, η περιουσία του Δημοσίου, που γειτνιάζει του αρχαιολογικού χώρου και εντός της οποίας είναι εγκατεστημένο το πρώην ΞΕΝΙΑ ΚΑΡΤΕΡΟΥ (κηρυγμένο μνημείο προστασίας της Νεωτέρας περιόδου) εμφανίζει εικόνα απαξίωσης και έχει καταστεί χώρος απόρριψης σκουπιδιών.

Οι φωτογραφίες "μιλούν" από μόνες τους για την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένοι χώροι.

















Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Χερσονήσου με το Α.Π. 25856 έγγραφό του προς την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ ΑΕ), ιδιοκτήτρια της έκτασης στον Καρτερό, ζητά τη λήψη, άμεσα, όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την εξάλειψη όλων των κινδύνων που εγκυμονεί η σημερινή απαράδεκτη εικόνα του ακινήτου.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο δήμος Χερσονήσου εμφανίζεται αποφασισμένος, να κινηθεί άμεσα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την επιβολή όλων εκείνων των διοικητικών και λοιπών μέτρων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε εδώ την επιστολή του δήμου Χερσονήσου προς την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου