Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι ο Δήμος Χερσονήσου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Ιανουαρίου, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

50

Αγροτική Επιχειρηματικότητα- Marketing Αγροτικών Προϊόντων

25

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

25

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις

25

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

25

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

50

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

25

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

 

Εικαστικό Εργαστήρι

50

Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)

50


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Το έντυπο συμμετοχής βρίσκεται σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Χερσονήσου, στο γραφείο του ΚΔΒΜ (δημαρχείο Χερσονήσου, περιοχή Γούρνες) ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου http://www.hersonisos.gr

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στις υπεύθυνες του ΚΔΒΜ Δήμου Χερσονήσου κ. Πιταροκοίλη Πόπη και κ. Πλατάκη Ειρήνη

από Τρίτη έως και Πέμπτη 10:-00-13:00 τηλ. 2810 762540 email: [email protected]

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 4/10/2013