Σειρά τροπολογιών με διαφορετικό αντικείμενο κατατέθηκαν στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των υπεραστικών συγκοινωνιών. Ρυθμίζουν σχετικά θέματα με τις πολλαπλές συντάξεις, με τη διαθεσιμότητα στο Δημόσιο, με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», καθώς και με τη συγχώνευση δημόσιων εταιρειών και με τις άδειες φορτηγών αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, κατατέθηκαν:

Τροπολογία, με την οποία αντιμετωπίζονται ενιαία όλες οι περιπτώσεις υπολογισμού των παρακρατήσεων ή των μειώσεων στις αποδοχές των συνταξιούχων με περισσότερες από μία συντάξεις.

Επίσης, με την ίδια τροπολογία ορίζεται πως σε περίπτωση κατάργησης του συνόλου των θέσεων ενός κλάδου ειδικότητας, (κατόπιν απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης), οι εξαιρούμενοι της διαθεσιμότητας παραμένουν στον φορέα προέλευσης σε προσωποπαγείς θέσεις ή μεταφέρονται σε αντίστοιχες θέσεις στον διάδοχο φορέα.

Η διάταξη αυτή, εφόσον ψηφιστεί, θα αποκτήσει αναδρομική ισχύ για όλες τις σχετικές περιπτώσεις του έτους 2013.

Ακόμη, στους υπαλλήλους των ΟΤΑ που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν οικειοθελώς στις διατάξεις περί διαθεσιμότητας, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση έως τις 4 Οκτωβρίου.

Άλλη διατάξεις της ίδιας τροπολογίας αφορά την επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (με διεύρυνση και των δικαιούχων) έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014.

Επίσης διάταξη προβλέπει τη χορήγηση στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας προκειμένου να εισπράξουν εκκρεμείς οφειλές του Δημοσίου προς αυτά, την ενιαία αντιμετώπιση των στρατιωτικών ναρκαλιευτών με τους πολιτικούς συναδέλφους τους κ.α.

Επιπλέον κατατέθηκε τροπολογία που προβλέπει τη συγχώνευση της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων Α.Ε.

Με άλλη τροπολογία στο ίδιο νομοσχέδιο, προβλέπονται μέτρα προς την κατεύθυνση της απλούστευσης της διαδικασίας χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης της κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ΙΧ.

Τρίτη τροπολογία προβλέπει τη μεταβίβαση της εποπτείας δομών που διευθετούσαν τις αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές, από την γενική γραμματεία Δημοσίων Έργων, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στις Περιφέρειες.

in.gr