Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γεωργίου Δεικτάκη αναστέλλεται η λειτουργία των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω μετεγκατάστασης : 

1. Στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Χανίων της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και 

2. Στο Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης N. Χανίων της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Οι παραπάνω υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν κατά το χρονικό διάστημα από 23-09-2013 έως και τις 04-10-2013 λόγω της μετεγκατάστασής στους στο κτίριο του « Πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων ».