Μέτρα για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας της βιομηχανίας αλλά και τον καθορισμό τελών υπέρ του δημοσίου και των δήμων από τις δραστηριότητες των ιδιωτικών μεταλλείων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου ΠΕΚΑ με θέμα ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.
Μέτρα για τη μείωση του κόστους της ενέργειας

Το σχετικό νομοσχέδιο έπειτα από πολύμηνη διαβούλευση κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υφυπουργός Ενέργειας Μάκης Παπαγεωργίου.

Ειδικότερα, με διατάξεις του θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων διακοψιμότητας μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Ενέργειας) και των ενεργοβόρων βιομηχανιών υψηλής τάσης (χαλυβουργίες, τσιμεντοβιομηχανίες, υαλουργίες κ.ά.). Αυτό θα συμβαίνει όταν ο ΑΔΜΗΕ θα θέλει να εξοικονομήσει ρεύμα. Οι βιομηχανίες θα έχουν μείωση έως και 18% στο κόστος ρεύματος.


Διατάξεις


Με άλλες διατάξεις που αφορούν στα τέλη από μεταλλευτικές δραστηριότητες ορίζεται σαφώς στο σχέδιο νόμου ότι τόσο η απόδοση ποσοστού στους οικείους δήμους από τα εισπραττόμενα μισθώματα δημόσιων μεταλλείων, όσο και τα τέλη υπέρ του Δημοσίου από τα ιδιωτικά μεταλλεία ισχύουν από 1/1/2013 και η είσπραξή τους θα γίνει αναδρομικά και απολογιστικά, αφού αφορούν δραστηριότητες που έγιναν κατά το προηγούμενο κάθε φορά έτος. Η απόδοση του ποσοστού σε οικείους δήμους από μισθώματα δημόσιων μεταλλείων και η είσπραξη τελών υπέρ του Δημοσίου από ιδιωτικά μεταλλεία ισχύουν για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία.

ethnos.gr/Χρήστος Κολωνας