Ένα εξαιρετικό video αυστραλιανής παραγωγής που δημιούργησε ο παγκόσμιος οργανισμός TAC, στο πλαίσιο νέας καμπάνιας για την οδική ασφάλεια.

Το συγκεκριμένο σποτάκι δείχνει τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη μια «αμελητέα» υπέρβαση ταχύτητος έστω 5 km/h και πώς αυτή η «αμελητέα υπέρβαση» μπορεί να αλλάξει δραματικά την έκβαση των πραγμάτων...

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

zougla.gr