Μια ακόμη απόφαση Ειρηνοδικείου με την οποία δίδεται "οικονομική ανάσα" σε υπερχρεωμένη δανειολήπτρια, δημοσιοποιεί η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Αναλυτικά στην σχετική ανακοίνωσή της, η Ένωση αναφέρει τα εξής:

" Η υπαρ. 92/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σητείας, είναι εκείνη που ρύθμισε το συνολικό χρέος των 290.819,71 Ευρώ, σε Εφοριακό υπάλληλο , "κουρεύοντας " αυτό κατά 62% ,σώζοντας την πρώτη κατοικία, οικόπεδο, με την καθοδήγηση και μέριμνα του νομικού σύμβουλου, της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στο Λασίθι, δικηγόρου, Μανώλη Σκυβαλάκη, που από την αρχή της έναρξης του Νόμου 3869/2010 , ανέλαβε, εθελοντικά την συμβουλευτική των δανειοληπτών στο Ν.Λασιθίου, συνδράμοντας όχι μόνο τους δανειολήπτες, αλλά συμβάλλοντας σημαντικά στο έργο της ΄Ενωσης , στο άλλο άκρο της Κρήτης (Ν.Λασιθίου).

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, πρόκειται για δανειολήπτρια 43 ετών, διαζευγμένη ,μητέρα δύο ανηλίκων θυγατέρων, η οποία εργάζεται ως Εφοριακός υπάλληλος,.η οποία είχε δανειστεί σε τέσσερις Τράπεζες την εποχή που ο μισθός της έφθανε στο ποσό των 2.274,29 ευρώ, όμως μετά τις περικοπές των διαφόρων επιδομάτων καθώς και του ενιαίου μισθολογίου, ο μισθός της έχει συρρικνωθεί φθάνοντας στο ποσό των 1.402 ευρώ/μηνιαίως.

Περιουσιακά στοιχεία η δανειολήπτρια διαθέτει:

1) Μία κατοικία ( μαιζονέτα) συνολικού εμβαδού 189,52 τ.μ 
2) 25% αγροτεμάχιο (αμπέλι) συν. εμβαδού 2.138,12 τ.μ

Το Ειρηνοδικείο Σητείας, με την τόσο σημαντική για την δανειολήπτρια απόφαση (92/2013)καθόρισε :

1)¨Την διάσωση της κατοικίας (μαιζονέτα) της δανειολήπτριας,
2)Περίοδο χάριτος 5 ετών, για καταβολή δόσεων, για την διάσωση της κατοικίας,
3)Διαγραφή του χρέους κατά 62% δηλ. θα πληρώσει ΜΟΝΟ 110.796 Ευρώ από τα 290.819,71
4)Ρύθμισε το χρέος σε δόσεις πενταετίας 5Χ12 = 70Χ750 = 52.500, Ευρώ

Συμπερασματικά,Για τους δανειολήπτες, τονίζεται για μια ακόμα φορά, ότι τα Ειρηνοδικεία της Χώρας, εξακολουθούν, να εκδικάζουν υποθέσεις υπερχρεωμένων καταναλωτών , οι οποίοι προσφεύγουν σαυτά , κάνοντας χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του Ν.3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον 4161/2013, ρυθμίζοντας τα δάνεια τους , χαρίζοντας την "οικονομική ανάσα" και όχι μόνο, αλλά και την ελπίδα ,για να προχωρήσουν,σαυτή την διαδικασία, ξεφεύγοντας από τον "βραχνά" της υπερχρέωσης και αρχίζοντας μια νέα οικονομική και κοινωνική ζωή.

Τέλος , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αισθάνεται την ηθική υποχρέωση ,να συγχαρεί τον δικηγόρο Λασιθίου , συνεργάτη της, κ. Μανώλη Σκυβαλάκη, για την τόσο σημαντική "μάχη " που έδωσε, ¨απέναντι στις αιτιάσεις των αντιδίκων Τραπεζών, καταφέρνοντας αυτό το αίσιο ,για την δανειολήπτρια αποτέλεσμα."