Ο ΟΑΕΔ άνοιξε πρόγραμμα για ανέργους πτυχιούχους τη περασμένη Πέμπτη, και το έκλεισε την επόμενη μέρα (Παρασκευή)...

"ΟΟΟΟΛΕ".

Η Ελλάδα τώρα ξεκινά... για τους φίλους της μνημονιακής κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου... για μας τους υπόλοιπους "άλλος έχασκε, άλλος μετάλαβε"

Κ.Σ