Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης –Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), μετά από αίτημα φορέων του Δημοτικού Διαμερίσματος Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου, πραγματοποίησε πρόγραμμα εκπαίδευσης προσώπων που χειρίζονται τρόφιμα σε συσσίτια απόρων ή / και κοινωνικά παντοπωλεία, όπως αυτό ορίστηκε και εγκρίθηκε από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 17 άτομα απασχολούμενοι σε δράσεις εθελοντισμού. Οι συμμετέχοντες ήταν εθελοντές μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζωνιανών «Ο Σφεντόνης» και της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Ζωνιανών.
Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΦΕΤ, είναι διάρκειας πέντε (5) ωρών και περιλαμβάνει αναφορά στις βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων.

Είναι γεγονός ότι η αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων συσσιτίων απόρων καθημερινά στην Ελλάδα καθιστά επιτακτική την ανάγκη εκπαίδευσης των χειριστών τροφίμων σε αυτά (συνήθως εθελοντές).

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων, έτσι ώστε αν κληθούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διαχείρισης τροφίμων (παραγωγή, διακίνηση, αποθήκευση κλπ) και οργάνωσης συσσιτίων, να είναι σε θέση να το κάνουν συντονισμένα και με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει κινδύνους για τα τρόφιμα και τους καταναλωτές.

Πριν την έναρξη του προγράμματος διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό όπως αυτό έχει ορισθεί από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Ενώ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσιάστηκε σχετικό οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από τον ΕΦΕΤ.

Οι εισηγητές των προγραμμάτων προέρχονται από το μητρώο πιστοποιημένων εθελοντών του ΕΦΕΤ.

«Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι να συμβάλλουμε στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μέσω των υπηρεσιών μας και κυρίως της κατάρτισης που μπορούμε να παρέχουμε μέσω του ΚΕΚΑΠΕΡ της Περιφέρειας Κρήτης.

Είναι υποχρέωση όλων των κοινωνικών φορέων να μεριμνήσουν για την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού τους, εθελοντικού και μη, προκειμένου όλοι μαζί να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού ώστε να διασφαλίσουμε μια αυθεντική σχέση στα πλαίσια της αλληλεγγύης.

Μέχρι σήμερα συνολικά το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει 57 άτομα από κοινωνικούς φορείς της Π.Ε Ρεθύμνης στο Ρέθυμνο, στα Ανώγεια και τώρα στα Ζωνιανά.

Η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Π.Ε Ρεθύμνης θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης όχι μόνο στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων αλλά και σε άλλους τομείς εθελοντισμού.

Γι’ αυτό το λόγο από την περασμένη άνοιξη καλέσαμε το σύνολο των φορέων της Π.Ε Ρεθύμνης για συνεργασία», ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης ΡΕθύμνης κα Μαρία Λιονή.