Νέα σημαντική βελτίωση κατά 29,7% παρουσίασε τον Φεβρουάριο το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, κάτι που σε συνδυασμό με τη γενικότερη πορεία των ελληνικών εμπορευματικών συναλλαγών το πρώτο δίμηνο του έτους οδηγούν σε μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 34,1% την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2011.

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες τον Φεβρουάριο σημείωσαν αύξηση της τάξης του 15,8%. Παρά ταύτα η βελτίωση του ελλείμματος οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην κατά 14,8% μείωση των εισαγωγών, οι οποίες σε απόλυτα μεγέθη είναι σχεδόν τριπλάσιες των εξαγωγών. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΛΣΤΑΤ:

- Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2,644 δισ. ευρώ έναντι 3,102 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 14,8%.

- Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1,180 δισ. ευρώ έναντι 1,019 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 15,8%.

- Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2011 ανήλθε σε 1,463 δισ. ευρώ έναντι 2,082 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010, μείωση 29,7%.

kerdos.gr