Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης προχώρησε σήμερα στην ανακατανομή Αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων εξαιτίας της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας του Αντιδημάρχου κ. Αριστείδη Μπολάκη στον οποίο ανατέθηκαν ορισμένες αρμοδιότητες που είχε η Δημοτική Αστυνομία πχ Καταστήματα κ.α , με απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου αναλαμβάνουν χρέη Εντεταλμένων Συμβούλων(Αντιδήμαρχοι αμισθί) οι κύριοι:

• Εμμ. Αχλαδιανάκης με αρμοδιότητα το Πράσινο και 

• Ευστράτιος Δαγκωνάκης στον οποίο ανατέθηκε η αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας.