Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση στα πλαίσια της Πράξης «ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» με θέμα: «Ενθάρρυνση της δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. »

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου  στο Επιμελητήριο Χανίων, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, στις19:00

Πρόγραμμα:

18:45 Προσέλευση
19:00 Χαιρετισμοί
19:20 «Σχεδιασμός για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο», εισηγητής Κυριακίδης Χάρης, δήμος Καλλιθέας
19:40 «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Οι εκδόσεις των συναδέλφων», εισηγητής: Πουλόπουλος Δημήτρης, μέλος Κοιν.Σ.Επ. «Οι εκδόσεις των συναδέλφων»
20:00 «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΣΥΝ. ΑΛΛ. ΟΙΣ.», εισηγήτρια: Αχριάνη Πασχαλιά, μέλος της Κοιν.Σ.Επ. «Συν.άλλ.οις» 20:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Η ενημερωτική συνάντηση απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς των ομάδων στόχου, σε άτυπες ομάδες που ενδιαφέρονται δυνητικά να δημιουργήσουν Κοιν.Σ.Επ. καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την Κοινωνική Οικονομία.

Στην ΑΣ Χανιά Συνεργασία μετέχουν ο δήμος Χανίων, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, το Επιμελητήριο Χανίων, η Αναπτυξιακή Χανίων ΑΕ, το Σωματείο ΑΜΕΑ Χανίων, η Διάσταση ΑΕ, το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΕ, το ΚΕΚ IDEA ΑΕ και η Σύμπραξη Φορέων Χανίων.