Εφοδο στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή αναμένεται να πραγματοποιήσει τις επόμενες ώρες η Ασφάλεια του Κοινοβουλίου με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων, στο πλαίσιο των ευρύτερων ερευνών σε σπίτια και πολιτικά γραφεία, που διεξάγονται απο νωρίς το πρωί.

Να σημειωθεί ότι οι διωκτικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τον κ.Παππά  και ορισμένοι δεν αποκλείουν ο βουλευτής να έχει βρει καταφύγιο στο Κοινοβούλιο.

Σύσκεψη στη Βουλή για το τι μέλλει γενέσθαι μετά τις χειροπέδες στους βουλευτές της Χρυσής Αυγής

Εν τω μεταξύ, σύσκεψη με τους στενούς του συνεργάτες πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Βουλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, για να εξετάσουν την κατάσταση που δημιουργείται από την χωρίς προηγούμενο απόφαση της σύλληψης εν ενεργεία μελών του Σώματος.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες ερμηνείες οι βουλευτές που κρατούνται διατηρούν τη βουλευτική τους ιδιότητα, καθώς για να την απωλέσουν θα πρέπει είτε να παραιτηθούν είτε να υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη που συνοδεύεται από την ποινή της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων.

Σε πρώτη ανάγνωση, η προφυλάκιση δεν επηρεάζει, σύμφωνα με κοινοβουλευτικούς κύκλους ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο άσκησης των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων, αλλά και με την καταβολή της βουλευτικής τους αποζημίωσης.

Ο Κανονισμός του Σώματος δεν δίνει άμεσες απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα και το προεδρείο της Βουλής αναζητά ερμηνείες για το τι μέλλει γενέσθαι.

Πάντως, με τις σχετικές διατάξεις ορίζεται ότι "η απουσία Boυλευτή σε περισσότερες από πέντε τo μήνα συνεδριάσεις της Oλoμέλειας, του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής και των Eπιτρoπών της Boυλής, χωρίς άδεια, θεωρείται αδικαιoλόγητη και συνεπάγεται την υπoχρεωτική κράτηση τoυ ενός τριακoστoύ (1/30) της μηνιαίας απoζημίωσης για κάθε απoυσία τoυ” προστίθεται όμως ότι |O Boυλευτής μπoρεί να δώσει εξηγήσεις στoν Πρόεδρo της Boυλής για τoυς λόγoυς της αδικαιoλόγητης απoυσίας τoυ. Aν δεν δώσει εξηγήσεις ή αν oι εξηγήσεις πoυ έδωσε δεν θεωρηθoύν ικανoπoιητικές, o Πρόεδρoς της Boυλής δίνει εντoλή στην αρμόδια υπηρεσία της Boυλής να περικόψει τη βoυλευτική απoζημίωσή τoυ, σύμφωνα με όσα oρίζoνται στην πρoηγoύμενη παράγραφo".

Με βάση τον Κανονισμό της Βουλής η υποχρεωτική απουσία τους δεν έχει επιπτώσεις στο νομοθετικό έργο, καθώς δεν επηρεάζουν την πλειοψηφία, ενώ ζητούμενο είναι το αν μπορούν να ασκούν καθήκοντα κοινοβουλευτικού ελέγχου καθώς η κατάθεση ερωτήσεων δεν προϋποθέτει την αυτοπρόσωπη παρουσία.

Εν τω μεταξύ, η ερμηνεία που δίνουν Συνταγματολόγοι για το ενδεχόμενο να υποβληθούν ομαδικές ή εκ περιτροπής παραιτήσεις χρυσαυγιτών βουλευτών και το ίδιο πράξουν οι αναπληρωματικοί τους, δεν οδηγεί σε γενικές βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, θα διεξαχθούν αναπληρωματικές εκλογές στις 15 περιφέρειες που εκπροσωπούνται σήμερα απο βουλευτή της Χ.Α.

Στην περίπτωση του βουλευτή Επικρατείας δεν είναι ρητά προσδιορισμένο τι θα γίνει εάν αρνηθούν όλοι οι αναπληρωματικοί. 

protothema.gr