Είναι μια από τις πιο κοινές αλλά και πιο σημαντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις. Το WiFi...

O όρος, που προκύπτει από τις λέξεις WiFi (Wireless Fidelity, κατά την ορολογία High Fidelity η οποία αφορά την εγγραφή ήχου) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζουν τη λειτουργία τους στην εκπομπή συχνοτήτων.

Ωστόσο το WiFi έχει επικρατήσει και ως όρος αναφερόμενος συνολικά στα ασύρματα τοπικά δίκτυα. Η πρώτη έκδοση του WiFi εισήχθη το 1997.

Όπως και να έχει είναι μια σημαντική τεχνολογία για εμάς και τα όσα κάνουμε καθημερινά. Με αυτή την αφορμή κατά νου, ο φωτογράφος Nickolay Lamm έφτιαξε τις εικόνες αυτές για να μας δείξει πώς θα ήταν ο κόσμος αν βλέπαμε WiFi...

Εντυπωσιακός, δε νομίζετε;