Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαίωσε την Ελλάδα, αλλά και τις Πολωνία, Ιταλία, Τσεχία, Γαλλία, Φινλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ από τα τουριστικά γραφεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυριζόταν ότι το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των τουριστικών γραφείων εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πωλήσεις των ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους ταξιδιώτες, δηλαδή τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Η απόφαση όμως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ανέτρεψε αυτή την ερμηνεία και δέχεται ότι η εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος ΦΠ.Α αφορά όχι μόνο στις πωλήσεις των ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους ταξιδιώτες, αλλά και στις περιπτώσεις πωλήσεων ταξιδιών προς οποιονδήποτε πελάτη, είτε πρόκειται για μεταπώληση είτε για κατανάλωση της υπηρεσίας από την λήπτη της.

Συμφώνα με το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) πλεονέκτημα της εφαρμογής του Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ είναι ότι τα έσοδα του ΦΠΑ κατανέμονται στον τόπο παροχής κάθε μεμονωμένης υπηρεσίας ενός πακέτου. Δηλαδή σε εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία γίνεται η τελική κατανάλωση. Από τη ρύθμιση δε αυτή ωφελούνται οι χώρες υποδοχής τουρισμού όπως η Ελλάδα. Επίσης, αν ίσχυε το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ τα ταξιδιωτικά γραφεία θα έπρεπε να εγγραφούν και να πάρουν ΑΦΜ σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα επιφέρει εκτεταμένες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία τουλάχιστον 20 κρατών μελών στο σύνολο του Ευρωπαϊκού χώρου, δηλαδή στα 2/3 των κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει πλέον να εναρμονιστούν με την ευρωπαϊκή.

in.gr