Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Λόγος – Φωνή – Στάση σώματος Λεκτικά και εξωλεκτικά στοιχεία κατάλληλα για επαρκή επικοινωνία στον εργασιακό χώρο», το οποίο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, δικηγόρους, πωλητές, δασκάλους-καθηγητές, ομιλητές σε συνέδρια, πολιτικούς, ανθρώπους σε θέσεις επιρροής και διαμόρφωσης απόψεων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι:

- Να αποκτήσουν εφόδια που θα υποστηρίζουν και θα συμπληρώσουν την επαγγελματική τους πορεία.

- Να γνωρίσουν υγιείς τρόπους διαχείρισης του επικοινωνιακού δυναμικού και της διαρκούς και σταθερής διαδικασίας βελτίωσης του.

- Να κατανοήσουν το ρόλο που παίζουν τα λεκτικά και εξωλεκτικά στοιχεία στην επίτευξη των επαγγελματικών μας στόχων, πέρα από το βιογραφικό και πέρα από το ντύσιμο.

- Να μάθουν να εντοπίζουν τα αδύναμα σημεία των άλλων και πώς να τα χρησιμοποιούν υπέρ τους.

Ενότητες σεμιναρίου

- Η δημιουργία εντυπώσεων
Προκαταλήψεις και στερεότυπα
Η Προσωπική εμπειρία

- Η Εξωτερική εμφάνιση
Καλλιεργημένα στυλ

- Η γλώσσα του σώματος
Το άγγιγμα, η σωματική απόσταση και οι κινήσεις, εκφράσεις

- Η Φωνή
Φωνητικό συναίσθημα, ένταση, τόνος και ύφος φωνής, ρυθμός ομιλίας, προφορά, υγιής φώνηση

- Το ύφος επικοινωνίας
Μαθαίνοντας να ακούμε

- Ο Λόγος
Το περιεχόμενο της επικοινωνίας
Ο προσωπικός χαρακτήρας σε κάθε σχέση 

- Προσωπική προετοιμασία – Συνδιαμόρφωση

Ώρες και μέρες Διεξαγωγής: 16/11και 17/11/2013 Σάββατο και Κυριακή 09:00πμ-13:00μμ

Διάρκεια: 10 ώρες (Θεωρητικό και πρακτικό μέρος)

Κόστος Σεμιναρίου: 80€

Εισηγήτρια : Μαρία Ρουσοχατζάκη 

Πληροφορίες και αιτήσεις, Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.κέντρο:2810342136, 2810331590, 2810302735 και Fax:2810227189 e-mail: [email protected] web: νwww.katartisi.gr