Πλήγμα στην λειτουργία των Ενώσεων Αποστράτων αποτελεί η απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το υπ.Οικονομικών, να καταργηθεί η εισφορά 1 – 1,5% που παρακρατείτο από το 1972 από τους μισθούς των εν ενεργεία αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων.

Ειδικώτερα και σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 8 του ν. 3943/2011 « Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.δ. 1171/1972 (ΦΕΚ 82 Α΄) καταργούνται».

Το συγκεκριμένο νομοθετικό διάταγμα αφορούσε στην σύσταση, τον τρόπο λειτουργίας και τους οικονομικούς πόρους των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών όπου οριζόταν πως οι ανώτατοι αξιωματικοί υποχρεούνταν να καταβάλλουν εισφορά 1,5% και οι λοιποί αξιωματικοί και ανθυπασπιστές εισφορά 1% (επί του βασικού μισθού) στις Ενώσεις Αποστράτων.

«Εμείς συντηρούμεθα από αυτές τις εισφορές. Δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε χωρίς αυτές τις εισφορές γιατί είμαστε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Δεν είμαστε ιδιωτικό σωματείο να παίρνουμε εισφορές από τα μέλη μας» τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού Χανίων κ.Χαράλαμπος Δρακάκης.

Να σημειωθεί πως από το 1972 οι εισφορές αυτές παρακρατούνταν κάθε χρόνο από τον μισθό Ιανουαρίου των εν ενεργεία αξιωματικών και στο σύνολο συγκεντρωνόταν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Η κατάργηση αυτών των εισφορών ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα των εν ενεργεία στρατιωτικών ενώ τώρα οι Ενώσεις Αποστράτων θα πρέπει να συντηρηθούν από τα υπόλοιπα έσοδα που καθορίζοντο από το διάταγμα του 1972, όπως οι κρατήσεις (έως 1%) επι των συντάξεών τους, τα έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, δωρεές κ.α.

Flashnews.gr