Για προβλήματα της υδροδότησης που υπάρχουν στα περισσότερα τοπικά διαμερίσματα του δήμου Γόρτυνας, καθώς η στάθμη του νερού σε πάρα πολλές γεωτρήσεις έχει φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, απαντά ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης, στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών: «στο πλαίσιο της ετήσιας των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ΟΤΑ για την εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, στα οποία εμπίπτουν και τα πάσης φύσεων έργα εγγείων βελτιώσεων των Δήμων (π.χ. έργα υδροληψίας, υδρευτικά έργα κ.ο.κ.), ο Δήμος Γόρτυνας επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά το έτος 2013 συνολικά 331.542,00 ευρώ.»

«Επιπλέον», όπως προσθέτει στο έγγραφό του ο Υπουργός, «στο πλαίσιο κατανομής των πιστώσεων του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» (2005-2009) για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητάς τους, ως προς το Δήμο Γόρτυνας εντάχθηκαν - σύμφωνα με τις προτάσεις του τελευταίου - έργα ύδρευσης (ανόρυξη, αντικατάσταση και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων), συνολικού συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού 543.258,22 ευρώ, εκ των οποίων μέχρι και σήμερα έχει απορροφηθεί πόσο 529.638,22 ευρώ.»

Τέλος, στην έγγραφη απάντηση του κ. Γ. Μιχελάκη προς τον Λευτέρη Αυγενάκη αναφέρεται ότι «για το έτος 2009, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της ΣΑΕ055 «Εκτέλεση έργων από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας», εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 51373/19-8-2009 απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης ύψους 100.000 ευρώ, ποσό που δεν έχει απορροφηθεί μέχρι και σήμερα από τον Δήμο και μπορεί να διατεθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας.»