Με την συμμετοχή του Επιτρόπου Γεωργίας της Ε.Ε. κ. Ν.Τσιόλος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο με θέμα «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική την περίοδο 2014-2020 και η διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής».

Στην αρχή του συνεδρίου ο Επίτροπος Γεωργίας Ντάτσιαν Τσιόλος αναφέρθηκε στην κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού και την συμβολαιοποίηση της γεωργίας από πλευράς συνεταιριστικών οργανώσεων, ενώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης, στην ομιλία του τόνισε ότι «στόχος μας είναι να ζωντανέψουμε την εφαρμοσμένη έρευνα και γι’ αυτό προχωρήσαμε στην πρόληψη επιστημόνων». 

Επίσης ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥπΑΑΤ κ. Δημήτριος Μελάς ανέφερε ότι η χώρα μας μέχρι τον Αύγουστο του 2014 θα έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί τους εφαρμοστικούς κανονισμούς της Νέας ΚΑΠ.

Πιο αναλυτικά στην ομιλία του στο 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΥπΑΑΤ, ο Επίτροπος Γεωργίας Ντάτσιαν Τσιόλος ανέφερε: «Μπορεί με την πρώτη ματιά να παρατηρούμε ότι υπάρχει μείωση στην χρηματοδότηση της Νέας ΚΑΠ αλλά χώρες με εξαγωγικό χαρακτήρα όπως η Ελλάδα θα επωφεληθούν. Με τη μεταρρύθμιση αναδεικνύουμε την ευρωπαϊκή γεωργία (όλους τους παραγωγικούς κλάδους). 

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίζουν για τις Περιφέρειές τους βάση κριτηρίων που θα τις καταστήσουν ομογενείς». 

Και πρόσθεσε: «Βάλαμε ως ελάχιστο σημείο σύγκλισης το 60% μέχρι το τέλος της περιόδου για κάθε Περιφέρεια της Ε.Ε. Οι ενισχύσεις θα δίνονται σε ενεργούς αγρότες ενώ επίσης προβλέπονται ειδικές ενισχύσεις σε νέους αγρότες».

Προαιρετικότητα

Πέραν της σύγκλησης των ανώτατων ενισχύσεων ο κ. Τσιόλος τόνισε ακόμα ότι:

Θα ληφθούν και μέτρα στήριξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές.
Επιπλέον ενισχύσεις σε ευαίσθητες παραγωγές (συνδεδεμένη ενίσχυση) όπου αποφασίσει η κάθε χώρα.
Οριζόντια ενίσχυση σε όλες τις μικρές εκμεταλλεύσεις.
Πρόσθετη ενίσχυση για οικογενειακές εκμεταλλεύσεις (για τα πρώτα 100 στρέμματα).
Οροφή στις άμεσες ενισχύσεις.
Δεύτερος Πυλώνας

Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα ο κ. Τσιόλος στην ομιλία του ανέφερε συνοπτικά ότι με την Νέα ΚΑΠ προβλέπεται:

Μείωση τιμών καταναλωτή χωρίς την μείωση των τιμών παραγωγού
Εργαλεία για παρέμβαση των παραγωγών στις αγορές
Γάλα, Κρέας, Σιτηρά, Ελαιόλαδο κάθετη οργάνωση παραγωγής για συλλογική καθετοποιημένη παραγωγή
Δημιουργία αποθεματικού κρίσεων

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Από την πλευρά του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης τόνισε: «Υπάρχει χρόνος μέχρι να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Θα γίνουν σοβαρές συζητήσεις. Από 1/1/2015 θα ξεκινήσει η εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συναποφάσισε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τα άλλα μεγάλα κράτη την ΚΑΠ. Στόχοι της είναι:

Γεωργία ποιοτικών αγαθών
Αντιμετώπιση κλιματικών αλλαγών
Συμμετοχή νέων ανθρώπων
Αειφορία
Στήριξη εξωστρέφειας
Επισιτιστική επάρκεια»

Και συμπλήρωσε: «Θα πρέπει να κάνουμε ορθή διαχείριση των κοινοτικών πόρων και μια πιο “πράσινη” γεωργία. Θα πάμε στο 2020 με ξεκάθαρους στόχους. Βασικός μας στόχος είναι ο αγροτικός τομέας να είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος θα προμηθεύει την ελληνική αγορά σε μεγάλο βαθμό και την ελληνική μεταποίηση με ελληνικές πρώτες ύλες. Θέλουμε μια γεωργία ισόρροπη (ανάπτυξη ζωικής και φυτικής παραγωγής).

Στόχος μας επίσης είναι να ζωντανέψουμε την εφαρμοσμένη έρευνα και γι’ αυτό προχωρήσαμε στη πρόληψην επιστημόνων.

Με συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Συμβολαιακή Γεωργία θα δώσουμε λύση στο διαρθρωτικό μας πρόβλημα που είναι ο μικρός κλήρος (σήμερα δεν έχουμε πάνω από 1.000 υγιείς συνεταιρισμούς).

Θα εγκαταστήσουμε ευρυζωνικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Δώσαμε μάχη ώστε να διαφυλάξουμε τα βοσκοτόπια μας (4 δισ. ευρώ θα δοθούν μέσα από την Νέα ΚΑΠ). Δίνουμε μάχη να τα ψηφιοποιήσουμε και να τα καταγράψουμε. Δεν υπάρχει γεωργία χωρίς γεωργούς και κτηνοτροφία χωρίς κτηνοτρόφους. Πάμε σε μια γεωργία ακριβότερη αλλά και ποιοτικότερη».

Δημήτρης Μελάς

Τέλος ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥπΑΑΤ κ. Δημήτριος Μελάς σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η τελική συμφωνία της ΚΑΠ (24 Σεπτεμβρίου) ολοκληρώθηκε και μέχρι τον Αύγουστο του 2014 θα έχουμε την δυνατότητα να επεξεργαστούμε τους εφαρμοστικούς κανονισμούς. Η Νέα ΚΑΠ διατήρησε τον πρώτο πυλώνα και τα αναπτυξιακά προγράμματα του δεύτερου πυλώνα. Βασικές αρχές της συμφωνίας είναι ο φιλοπεριβαλλοντικός χαρακτήρας και ο προσανατολισμός σε αυτούς που παράγουν. Η Ελλάδα διαμορφώνοντας μια σοβαρή πρόταση θα μπορεί να δημιουργήσει μια παραγωγική γεωργία εκμεταλλευόμενη τα κοινοτικά χρήματα».

agrotypos.gr/Σταυρος Παϊσιάδης