Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Τράπεζας συνήλθε σήμερα και εξέλεξε τον κ. Νίκο Καραμούζη ως μέλος του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας.

Με την ανάληψη καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου από τον κ. Καραμούζη στη Γενική Τράπεζα, ο κ. Αλέξανδρος Μάνος επιστρέφει στην Τράπεζα Πειραιώς, ως Σύμβουλος Διοίκησης για θέματα στρατηγικής.