Διπλό κούρεμα χρέους για ζευγάρι αγροτών που αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις οικοκονομικές του υποχρεώσεις έναντι τραπεζών,  αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου που μείωσε κατά 68% το χρέος υπερχρεωμένου αγρότη και κατά 90% το χρέος της συζύγου του.

Τα 2 μέλη της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης κατέφυγαν στις νομικές υπηρεσίες της Ένωσης με αδυναμία ανταπόκρισης στις δανειακές υποχρεώσεις τους λόγω της περίπου ολικής απώλειας των εισοδημάτων τους τα 3 τελευταία έτη.

Η περιγραφή της υπόθεσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης, είναι η παρακάτω:

Προφίλ δανειοληπτών

• Άνδρα: έγγαμος, πατέρας δυο τέκνων, αγρότης, που στερείται εμπορικής ιδιότητας. Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας μια κατοικία επιφάνειας 105 τ.μ, στην οποία ο αιτών έχει την πλήρη κυριότητα και η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία της οικογένειας του. Η εμπορική αξία του εκτιμήθηκε από το Δικαστήριο στο ποσό των 70.000 ευρώ.
o Απαιτήσεις τραπεζών: Σύνολο οφειλών 165.806,72 €

• Γυναίκα: έγγαμη, μητέρα δυο τέκνων, αγρότισσα, που στερείται εμπορικής ιδιότητας. Χωρίς περιουσιακά στοιχεία
o Απαιτήσεις τραπεζών: Σύνολο οφειλών 39.016,08 €
Σύνολο ολικών απαιτήσεων της οικογένειας: 204.000 €

ΑΠΟΦΑΣΗ

Για τον άνδρα:

Α) Επί 4ετία, που θα αρχίσει από την δημοσίευση της απόφασης μηνιαία καταβολή του ποσού των 200 ευρώ συμμέτρως κατανεμημένο προς τους πιστωτές του.

Β) Επίσης για την προστασία της κύριας κατοικίας ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής αξίας αυτής (70.000 x 85% = 59.500 ευρώ) σε χρόνο εξόφλησης τα 20 χρόνια. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει με περίοδο χάριτος 4 χρόνια.

Συνολικό ποσό υποχρέωσης για την επόμενη 25ετία: 69.100 €
Συνολικό ποσό κουρέματος: 96.900 € ήτοι 68% σε ποσοστιαία βάση.

Για την σύζυγο

Επί 4ετία, που θα αρχίσει από την δημοσίευση της απόφασης μηνιαία καταβολή του ποσού των 100 ευρώ συμμέτρως κατανεμημένο προς τους πιστωτές της.
Συνολικό ποσό υποχρέωσης για την επόμενη 4ετία: 4.800 €
Συνολικό ποσό κουρέματος: 35.200 € ήτοι 90% σε ποσοστιαία βάση.

Η ΕΝΚΗ δημοσιοποιεί την περίπτωση, διασφαλίζοντας το απόρρητο το προσωπικών στοιχείων των μελών της. Η περίπτωση αυτή εμπεριέχει νομικά στοιχεία και δεδικασμένα (αναγνώριση μη εμπορικής ιδιότητας, συνεκδίκαση) τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από τις άλλες Ενώσεις καταναλωτών ή και τους δικηγόρους που ασχολούνται με τους υπερχρεωμένους όταν αντιμετωπίζουν υπερχρεωμένα ζευγάρια αγροτών τα οποία υποβάλλουν ταυτόχρονη αίτηση υπαγωγής στον νόμο 3869/2010.

Η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης ευχαριστεί θερμά το νομικό γραφείο της Ένωσης και την υπεύθυνο δικηγόρο που υποστήριξε με ιδιαίτερη τεκμηρίωση την υπόθεση γεγονός που οδήγησε στην επιτυχή έκβαση της δύσκολης αυτής υπόθεσης υπερχρέωσης.

Συμβουλεύει δε τους καταναλωτές οι οποίοι παρουσιάζουν ανάλογη οικονομική κατάσταση με την περίπτωση που αναφέρουμε να έρθουν σε επαφή μαζί μας για πληροφορίες και συμβουλές.