Με επιτυχία, παρουσία πλήθους επαγγελματικών φορέων και επιχειρηματιών, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Παγκρήτια Τράπεζα στο Συνεδριακό της Κέντρο στο Ηράκλειο, με θέμα την παρουσίαση των προγραμμάτων του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Οι ενεργές Δράσεις της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. οι οποίες αναπτύσσονται μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (Νησιωτική Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, Ταμείο Εγγυοδοσίας), παρουσιάστηκαν εκτενώς από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου κ. Γεώργιο Γεροντούκο, ο οποίος απάντησε στα ερωτήματα που ετέθησαν από τους παριστάμενους επιχειρηματίες-υποψήφιους επενδυτές.

Από την πλευρά της η Παγκρήτια Τράπεζα παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα παραπάνω προγράμματα και το συνδυασμό τους, τόσο με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, όσο και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει αναπτύξει μέσα από την επιτυχημένη και πολύχρονη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν τα ασφαλιστικά προϊόντα που καλύπτουν τόσο την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, όσο και τους ίδιους τους επιχειρηματίες ως φυσικά πρόσωπα.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας κ. Γιάννης Λεμπιδάκης αναφέρθηκε στην αύξηση που παρουσίασε η κερδοφορία της Τράπεζας στο 9μηνο του τρέχοντος έτους, καθώς και στη διατήρηση του Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στα προβλεπόμενα από τις εποπτικές αρχές όρια. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι η Τράπεζα θα υπογράψει στις αρχές Νοεμβρίου νέα δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 50 εκ. €, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του νησιού με κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικά δάνεια.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας Κ. Νίκος Μυρτάκης.