Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει δημοσίους υπαλλήλους που έχουν δανειοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και βγαίνουν στη σύνταξη

Το Ταμείο παρακρατά τα 3/4 του εφάπαξ που δικαιούνται, ακόμα κι αν εξυπηρετούν κανονικά τα δάνειά τους, εφόσον η μηνιαία δόση τους υπερβαίνει το 30% της σύνταξης.

Σύμφωνα με το Εθνος, πρώην εργαζόμενος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, που συνταξιοδοτήθηκε πριν από δύο χρόνια, με ενήμερο στεγαστικό δάνειο και χωρίς την παραμικρή ληξιπρόθεσμη οφειλή, πληροφορήθηκε εγγράφως πριν από λίγες μέρες ότι επίκειται η δέσμευση των 3/4 του εφάπαξ βοηθήματος που αναμένει να εισπράξει τους επόμενους μήνες. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι το ποσό της σύνταξής του ανέρχεται σε 1.040 ευρώ και ο ίδιος πληρώνει κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις τη δόση των 485 ευρώ τον μήνα.

Με έγγραφο αίτημα προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, που κοινοποιήθηκε στον συνταξιούχο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ζητά να παρακρατηθεί το συγκεκριμένο ποσοστό του εφάπαξ, μέχρι του ποσού των 28.500 ευρώ, και το ποσό να αποδοθεί στο Ταμείο για τη μερική ή ολική απόσβεση του δανείου, με το αιτιολογικό, όπως υποστηρίζεται, ότι το ποσό της σύνταξης του δικαιούχου δεν επαρκεί για την παρακράτηση της μηνιαίας δόσης εξυπηρέτησης του δανείου.

Στη δανειακή σύμβαση που έχει υπογράψει ο δανειολήπτης με το Ταμείο, αναφέρεται η εκχώρηση των 3/4 του εφάπαξ ως πρόσθετη ασφάλεια, μόνο «σε περίπτωση που τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξης δεν καλύπτουν τη μηνιαία δόση του δανείου».

Οπως προκύπτει από τη συνταξιοδοτική πράξη που κατέθεσε ο δανειολήπτης, η σύνταξη που εισπράττει ανέρχεται σε 1.040 ευρώ τον μήνα, ενώ η δόση του δανείου, που παρακρατείται κάθε μήνα για την εξυπηρέτησή του, είναι μόλις 485 ευρώ, δηλαδή πολύ κάτω από τα 6/10 που προβλέπει η σύμβαση.


Ωστόσο, σύμφωαν με το Εθνος, η υπουργική απόφαση 2/19843/0094 του 2012 μειώνει από τα 6/10 στα 3/10 την αναλογία δόσης-εισοδήματος των δανειοληπτών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

«Σε εφαρμογή αυτής της υπουργικής απόφασης, είναι πάγια τακτική να παρακρατούνται τα 3/4 του εφάπαξ, αν η δόση υπερβαίνει τα 3/10 των αποδοχών του δανειολήπτη», είπε στο «Εθνος» η αρμόδια διευθύντρια του Ταμείου Ν. Καπέλη. Σύμφωνα με την ίδια, με το ποσό που θα εισπραχθεί από το εφάπαξ θα μειωθεί η οφειλή και κατά συνέπεια η δόση του δανείου, ενώ εναλλακτικά μπορεί ο δανειολήπτης να ζητήσει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, ώστε η μηνιαία δόση να πέσει κάτω από το 30% της σύνταξής του.

Ο ίδιος ο κ. Δημάσης κάνει λόγο για καταχρηστική απόφαση. Ηδη μέσω του δικηγόρου του Π. Κίρκου απέστειλε εξώδικο στο Ταμείο και σκοπεύει να προσβάλει την επιχειρούμενη παρακράτηση.

imerisia.gr